Reflektor Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych został przygotowany przez OPZZ oraz Centrum im. Ignacego Daszyńskiego. W tym roku odbyła się druga edycja badania. Tym razem CID poprosiło o odniesienie się najważniejszych sił politycznych w Polsce do 21 postulatów OPZZ.

Biuro Prasowe OPZZ


Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski we wrześniu br. przesłał do przewodniczących klubów i kół parlamentarnych pismo zawierające prośbę o udział w badaniu i wypełnienie stosownej ankiety.

Odpowiedzi na ankietę udzieliły kluby Koalicji Obywatelskie, Lewicy i Koalicji Polskiej. Kurtuazyjną odpowiedź przesłało koło Polska 2050, nie odpowiadając jednak na pytania ankiety. Klub Prawa i Sprawiedliwości i koło Konfederacji zignorowały pismo przewodniczącego OPZZ.

Największą zgodność pomiędzy 21 postulatami programowymi OPZZ a stanowiskiem sił parlamentarnych odnotowano w przypadku Koalicyjnego Klubu Lewicy. Zgodność wyniosła 95%. W przypadku Koalicji Obywatelskiej deklarowana zgodność to 76%, zaś w przypadku Koalicji Polskiej – 71%.

Koordynatorem drugiej edycji badania Reflektor OPZZ był dr Bartosz Machalica z Centrum im. Ignacego Daszyńskiego.

Przed wyborami parlamentarnymi w 2019 r. przeprowadzono pierwszą edycję badania. Osobami odpowiedzialnymi za jej przeprowadzenie byli dr Karolina Zioło-Pużuk i dr Bartosz Rydliński.

Partnerem badania było przedstawicielstwo Fundacji im F. Eberta w Polsce.


Reflektor OPZZ - druga edycja