Z inicjatywy przewodniczącego OPZZ Jana Guza, reprezentatywne organizacje pracodawców: Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związek Rzemiosła Polskiego podpisały wspólne porozumienie, popierające postulaty polskich nauczycieli!