Oświadczenie

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

w sprawie

nasilającego się niezadowolenia społecznego wśród pracowników


Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od kilku miesięcy silnie sygnalizuje wzrost niezadowolenia pracowników, a w szczególności sfery budżetowej, która przez wiele lat była pozbawiona wzrostu wynagrodzeń.

Wyrazem tego były protesty i manifestacje organizowane we wrześniu br. pod sztandarami naszej Konfederacji. Mimo że pod siedzibą Premiera RP Mateusza Morawieckiego w dniu 22 września zgromadziło się ponad 20 tys. pracowników, to szef rządu nie spotkał się z protestującymi. Na pogarszające się nastroje na tle niskich wynagrodzeń i trudnych warunków życia pracowników i ich rodzin zwracaliśmy uwagę w trakcie prac nad założeniami do projektu budżetu państwa na 2019 rok. Apelowaliśmy o merytoryczny dialog z Premierem na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego w sprawie budżetu. Przedstawiciele rządu unikali konstruktywnych dyskusji z OPZZ-em bądź prowadzili je tylko z wybranymi partnerami społecznymi.

Rząd nie odniósł się do przedstawionych przez OPZZ postulatów, bagatelizował je określając jako polityczne. Rozwój sytuacji, w której kolejne grupy pracowników przystępują do protestów, pokazuje wzrastającą skalę niezadowolenia społecznego, potwierdzając słuszność naszych żądań.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wyraża solidarność i poparcie dla protestujących oraz deklaruje swoje wsparcie. Brak kompleksowych rozwiązań powoduje, że oddalamy się od europejskich standardów życia. Pracownicy ochrony zdrowia, służb mundurowych, wymiaru sprawiedliwości, pomocy społecznej i oświaty to grupy zawodowe, które mówią stanowczo: „Mamy dość!”.

Poziom wynagrodzeń setek tysięcy pracowników grozi ubóstwem ich rodzin. Praca nie chroni przed biedą. Stres, przepracowanie, niskie zarobki przekładają się na pogorszenie stanu zdrowia pracowników, a w konsekwencji na zwiększoną absencję chorobową.

W Polsce owoce wzrostu gospodarczego wciąż nie są sprawiedliwie dzielone. Gdyby rząd chciał, aby polskie wynagrodzenia zbliżały się do europejskich, to podwyższyłby płacę minimalną do poziomu przynajmniej 50% płacy przeciętnej. Nie zrobił tego, co spowoduje, że relacja płacy minimalnej do przeciętnej płacy w 2019 roku obniży się. Niestety informacje o poprawie sytuacji finansowej państwa są zbyt często wiedzą niewiarygodną.

Ostatnie decyzje rządu, dotyczące skromnej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, nie poprawiają też zmniejszającej się od 15 lat relacji minimalnej emerytury do minimalnego wynagrodzenia. Dobra sytuacja na rynku pracy i o 10,5 miliarda mniejsze dopłaty budżetu do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stwarzały szersze możliwości na godną waloryzację, niż zaplanował to rząd. Niestety i tutaj rząd pozbawia obywateli uczestnictwa we wzroście gospodarczym.

Uwzględniając powyższe OPZZ apeluje do rządu o konstruktywny dialog w zakresie pogarszającej się sytuacji społecznej oraz narastających napięć społecznych.

Ostrzegamy, że w przypadku dalszego lekceważenia pracowników oraz reprezentujących ich związków zawodowych nie zawahamy się użyć wszelkich środków, aby doprowadzić do zmiany tego stanu.



Ogólnopolskie Porozumienie

Związków Zawodowych