Tak dla zniesienia progu obowiązku raportowania płac z 250 do 10 pracowników!

OPZZ razem z innymi organizacjami zrzeszonymi w EKZZ (Europejska Konfederacja Związków Zawodowych) walczy o wprowadzenie dyrektywy dotyczącej przejrzystości wynagrodzeń ze względu na płeć i likwidacji różnic w równym traktowaniu kobiet i mężczyzn. Dzięki tej dyrektywie kobiety i mężczyzn - m.in. na płaszczyźnie zawodowej – będą obowiązywały te same prawa. Dla OPZZ walka o wzmocnienie pozycji kobiet to jedno z priorytetowych zadań. Bez równouprawnienia płci w każdym aspekcie życia nie zbudujemy zdrowego i szczęśliwego społeczeństwa.

Biuro Prasowe OPZZ


By wygrać, trzeba zrobić jeszcze kilka kroków. Jeden z nich to obniżenie progu obowiązku zgłaszania informacji o wynagrodzeniach z 250 do 10 pracowników. Apelujemy o zniesienie progu obowiązku raportowania płac dla firm zatrudniających ponad 250 pracowników. Jeśli próg 250 zostanie utrzymany, 2/3 pracowników w Europie zostanie zwolniona z obowiązku sporządzania przez pracodawców sprawozdawczości płacowej, co może skutkować brakiem wprowadzania środków mających na celu niwelowanie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

W tej sprawie OPZZ w grudniu 2021 r. wystosował pismo do premiera Mateusza Morawieckiego. Apelowaliśmy m.in. o poparcie obniżenia progu obowiązku zgłaszania informacji o wynagrodzeniach z 250 do 10 pracowników.


Pismo do premiera M. Morawieckiego