Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, wraz z organizacjami członkowskimi branży górnictwo i energetyka od kilku miesięcy zwraca się do rządu o podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji w tej branży. Rząd musi podjąć jak najszybsze kroki zmierzające do poprawy tej sytuacji. To nikt inny jak rząd odpowiada za zły stan tej branży, a jak na razie konsekwencje odczuwają tylko pracownicy!

OPZZ przypomina o opłatach oraz podatkach, które mają wpływ na ceny węgla i energii elektrycznej w naszym kraju. Przez to opodatkowanie Polska nie ma jak konkurować na światowych rynkach.

Z przekazywanych nam informacji wynika, że narasta niezadowolenie społeczne związane z sytuacją epidemiologiczną, ekonomiczną oraz absolutnym brakiem wiedzy, co do przyszłości miejsc pracy w tych zakładach. OPZZ przypomina, że wystąpiliśmy z wnioskiem o podjęcie tematu przez Zespół problemowy RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy na potrzeby opracowania kompleksowego i spójnego programu dla branży górniczej.

Skierowaliśmy pismo do Premiera RP Mateusza Morawieckiego i oczekujemy natychmiastowej reakcji strony rządzącej. OPZZ wraz ze swoimi organizacjami żąda podjęcia działań prowadzących do stabilizacji branży górniczej oraz energetycznej. Przypominamy o budowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Informujemy, że będziemy szukać innych rozwiązań jeżeli nie zostaną nam przedstawione konkretne propozycje. Wszystkie organizacje członkowskie zrzeszone w OPZZ z branży górniczej i energetycznej gotowe są do podjęcia WSPÓLNYCH i STANOWCZYCH działań mających na celu ochronę obywateli, pracowników oraz miejsc pracy!

Pytamy się na co rząd zgodził się w temacie polityki klimatycznej. Chcemy informacji o zaciągniętych zobowiązaniach wobec Unii, aby zlikwidować polskie bezpieczeństwo energetyczne oparte na własnych surowcach wydobywczych.

Dla nas najważniejszy jest pracownik! Pracownik, który traci pracę, nie ma za co utrzymać siebie i swoich bliskich, żyje w ciągłej niepewności. Mówimy dość!!! To nie pracownik odpowiada za błędną politykę rządu polskiego! Nie zgadzamy się na to, aby wszyscy odbiorcy energii ponosili koszty źle prowadzonej polityki w tym obszarze!


Wspólne pismo do Premiera M. Morawieckiego OPZZ i Branża 26.05.2020