Podczas ekspresowo zwołanego posiedzenia Sejmu RP odrzucono większość zmian zaproponowanych przez Senat RP do ustaw tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Senat w swoich propozycjach uwzględnił część postulatów Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, tym samym poprawił projekt rządowy. Niestety rząd Prawa i Sprawiedliwości po raz kolejny pokazał, że nie liczy się ze zdaniem i opinią partnerów społecznych, którzy są w dużej mierze głosem społeczeństwa.

Jesteśmy rozczarowani taką postawą władzy. Jedynie zmiany wypracowane przez wszystkie strony dialogu społecznego pozwoliłyby na wprowadzenie najlepszych dla polskiej gospodarki i rynku pracy rozwiązań.

Rząd nie wprowadził do Tarczy Antykryzysowej wielu dobrych rozwiązań dla pracowników. Nie wysłuchał głosu partnerów i głosu Senatu.

Posłowie odrzucili ważne dla pracowników zmiany w zasadach świadczenia postojowego, które zwiększały zakres wsparcia dla pracujących i polepszały jego sytuację w zakresie wymiaru czasu pracy. Poprawka Senatu wskazywała, że w trakcie postojowego, wynagrodzenie tego pracownika byłoby rekompensowane w 75% (jednak nie więcej niż 75% przeciętnego wynagrodzenia) przez państwo a w 25% przez przedsiębiorcę i odnosiło się do otrzymywanego przez niego wynagrodzenia.

Przedsiębiorcy zostali pozbawieni możliwości otrzymania dofinansowania w wysokości do 40 tys. z przeznaczeniem na opłacenie kosztów stałych. Dodatkowo małe i średnie przedsiębiorstwa nie zostały zwolnione z z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne przez 3 miesiące oraz w czasie trwania epidemii uiszczania zaliczek na podatek i podatków. Rząd nie stworzy również Funduszu Płynności z przeznaczeniem na wspieranie bieżącej działalności przedsiębiorstw.

Niestety również rolnicy nie otrzymają od rządu pomocy. PiS odrzucił możliwość otrzymywania przez rolnika objętego kwarantanną zasiłku w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

Nawet w dobie tak głębokiego kryzysu Rządzący nie zapominają o swojej polityce. Ustawy, które miały ratować polską gospodarkę i pracowników wykorzystywane są do bieżącej polityki. Panie Prezydencie, Panie Premierze, Panie Prezesie – przełóżcie swoje sprawy na potem, prosimy, przestańcie uprawiać politykę w czasie epidemii, zacznijcie ratować społeczeństwo! To ono jest Waszymi wyborcami, a bez niego, żadne manipulacje i sztuczki PR nie będą skuteczne!