Od 1 października 2020 r. będą obowiązywać przepisy alimentacyjne, o które upominało się OPZZ!

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, uchwalony 14 maja 2020 r., uwzględniał postulaty OPZZ dotyczące świadczeń alimentacyjnych.

OPZZ apelowało, by rząd podniósł kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – obecnie wynosi ono 800 zł miesięcznie na jedną osobę w rodzinie, a od 1 października 2020 r. próg ten zostanie podniesiony do 900 zł.

To się udało podobnie jak zasada „złotówka za złotówkę” !

Oznacza to, że przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, tj. kwoty 900 zł miesięcznie na osobę w rodzinie, nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń. Świadczenie będzie wówczas przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium. Minimalna kwota świadczeń z Funduszu przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” będzie wynosić 100 zł.

Od 1 września 2020 r. obowiązują ponadto przepisy zwiększające zasiłek dla bezrobotnych. To również zasługa OPZZ!

Od wielu lat domagaliśmy się zwiększenia świadczeń dla bezrobotnych zauważając, że coroczna, dokonywana z dniem 1 czerwca waloryzacja świadczeń, zwiększa je niedostatecznie. W czerwcu 2020 r. po waloryzacji zasiłek dla bezrobotnych wzrósł jedynie o 19,90 zł brutto.

Dzięki naszym naciskom świadczenie dla bezrobotnych wzrosło natomiast o 318, 70 zł - do 1200 zł brutto.

To sukcesy pokazujące, że nasze konsekwentne działania przynoszą efekty !