OŚWIADCZENIE OPZZ

Rząd wybrał priorytety: propaganda zamiast poprawy sytuacji pracowników!

OPZZ jest oburzone ostatnimi decyzjami rządu przyznającymi ogromne środki finansowe dla TVP, kosztem pracowników ochrony zdrowia i sfery budżetowej. Żądamy od Pana Premiera wycofania się z tej skandalicznej decyzji i zajęcia się realnymi problemami Polek i Polaków !

Decyzje Sejmu podjęte w ubiegły weekend nie pozostawiają wątpliwości, co do intencji rządzących. W projekcie przyszłorocznego budżetu znajdą się kolejne 2 mld zł dla telewizji publicznej. To już cykliczna pomoc dla TVP udzielana kosztem dofinansowania sektora ochrony zdrowia.

Na tym samym posiedzeniu Sejmu, po miesiącu zakończono ,,chocholi taniec” w sprawie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia. Uchwalono, że będą przyznane wyłącznie tym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na COVID-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Sejm, podejmując tak skandaliczną decyzję zmienił wcześniejsze stanowisko w tej sprawie, uchwalając dodatki nie dla wszystkich a dla wybranych. W tym samym dniu ,,ustawa o dodatkach” została podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw! Właśnie tak wyglądają ,,Brawa dla medyków” od rządzących – znowu dzieli się pracowników na lepszych i gorszych!

Nie lepsza jest sytuacja pracowników sfery budżetowej, którym rząd chce ograniczyć środki na nagrody i premie, argumentując tę decyzję koniecznością zakupu szczepionek i niesienia pomocy przedsiębiorcom. Oburzające jest, że zatrudnieni w instytucjach, które w trakcie pandemii otrzymały mnóstwo dodatkowych zadań, muszą drżeć przed zwolnieniami czy ograniczaniem wynagrodzeń. Pracują w nadgodzinach, w weekendy, często z naruszeniem przepisów dotyczących czasu pracy, a są upokarzająco traktowani przez rządzących. OPZZ przypomina, że wynagrodzenia w budżetówce są od lat dramatycznie niskie i corocznie zamrażane. To jest nie do przyjęcia! Nagrody i premie to ważny element budżetu domowego pracowników tej sfery. Są one należne za ciężką pracę i nie można ich dowolnie odbierać. OPZZ nie godzi się na takie traktowanie pracowników, tym bardziej że Premier informuje w mediach o dobrej sytuacji gospodarczej i finansowej państwa.

Żądamy przywrócenia rangi Rady Dialogu Społecznego jako forum wiążących uzgodnień w sprawach pracowniczych, gospodarczych i społecznych.
Dosyć podejmowania decyzji w zaciszu gabinetów, uchwalanych potem w Parlamencie pod osłoną nocy!

Warszawa, 1 grudnia 2020 r.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych