27 listopada odbyło się jubileuszowe posiedzenie Rady OPZZ, na którym wybrano nowego wiceprzewodniczącego OPZZ. O stanowisko ubiegała się przewodnicząca Rady OPZZ województwa lubuskiego Monika Bocian oraz przewodniczący Rady OPZZ województwa opolskiego Sebastian Koćwin. W tajnym głosowaniu Rada wybrała Sebastiana Koćwina, który będzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego OPZZ.

Przypomnijmy, po przedwczesnej śmierci przewodniczącego OPZZ Jana Guza, nowym przewodniczącym został Andrzej Radzikowski, który do tego czasu pełnił funkcję wiceprzewodniczącego OPZZ. I to właśnie jego miejsce zajmie teraz Sebastian Koćwin.

W kolejnej części posiedzenia Rada omówiła sytuację pracowników Polskiej Grupy Górniczej PGG S.A. oraz sytuację pracowników huty ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie.

W czasie posiedzenia, Rada nadała tytuł Honorowego Członka OPZZ Dariuszowi Matuszewskiemu, przewodniczącemu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu Dariusz Matuszewski w latach 2002-2019 był członkiem Prezydium i Rady OPZZ, pełniąc jednocześnie przez wile lat funkcję koordynatora Branży Przemysłu Surowcowo-Energetycznego OPZZ. W latach 2005-2009 był desygnowany przez Kierownictwo OPZZ do prac w Trójstronnej Komisji ds. społeczno-gospodarczych. Jako członek Rad Nadzorczych Spółek Grupy Kapitałowej PGNiG zawsze walczył o poprawę jakości pracy i poprawę warunków zatrudnienia.

W ostatniej części spotkania, udział wziął Dariusz Mińkowski, zastępca Głównego Inspektora Pracy. Rada OPZZ omówiła sprawozdanie Państwowej Inspekcji Pracy za rok 2018 w kontekście pracy związków zawodowych. Rada przyjęła stanowisko w sprawie oceny tego sprawozdania oraz współdziałania organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ z PIP w obszarze ochrony pracy.