W Opolu rozpoczęło się szkolenie na temat udziału przedstawicieli związków zawodowych w kształtowaniu prawa. W spotkaniu bierze udział wiceprzewodniczący OPZZ - Sebastian Koćwin oraz dyrektor Wydziału Prawno – Interwencyjnego OPZZ – Paweł Śmigielski.

To jedno z cyklu spotkań poświęconych zagadnieniom prawnym w pracy związkowej. Organizowane są przez OPZZ, ze środków Unii Europejskiej. Kilka dni temu podobne szkolenie odbyło się w Gdańsku (pisaliśmy o tym TUTAJ).

Związkowcy z województwa opolskiego wysłuchali informacji Sebastiana Koćwina o pracach centrali nad założeniami projektu budżetu państwa na 2021 rok. Wiceprzewodniczący przedstawił stanowisko OPZZ w sprawie waloryzacji rent i emerytur oraz wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na przyszły rok. Koćwin mówił także o kampanii programowo – legislacyjnej„Czas na nowe otwarcie” i21 postulatach OPZZ skierowanych do rządu. Rozmawiano o roli związków zawodowych w Radzie Dialogu Społecznego i współpracy z organami władzy publicznej. Przypomniano marcową debatę zorganizowaną przez OPZZ na forum Rady, poświęconą spowolnieniu gospodarczemu w Polsce. Poruszono też sprawy ograniczania praw pracowniczych, w przepisach „Tarczy antykryzysowej” i aktualnej sytuacji pracowników ochrony zdrowia.

To nie pierwsze takie szkolenie w Opolu. Dwa lata temu związkowcy zdobywali wiedzę jak się zachowywać w sytuacjach kryzysowych, korzystając z przepisów prawa i uczestnicząc w jego kształtowaniu na poziomie zakładu pracy. Szkolenie było relacjonowane w miejscowych mediach. Sebastian Koćwin, wówczas przewodniczący Rady OPZZ województwa opolskiego, udzielił obszernego wywiadu „Nowej Trybunie Opolskiej”, w którym powiedział:

Najważniejszy wniosek, to że przede wszystkim trzeba doskonale znać przepisy, interesować się wyrokami sądów, które w podobnych sprawach bywają różne i często niespójne, ale także umiejętnie negocjować”.

R.G.