Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zaapelowało do premiera Mateusza Morawieckiego o wsparcie organizacyjne i finansowe dla pracowników sektora ochrony zdrowia. Warto zwrócić uwagę, że o pracowników ochrony zdrowia upomniała się także Światowa Organizacja Zdrowia, podkreślając, że to właśnie oni znajdują się na pierwszej linii każdej reakcji na wybuch epidemii patogenem COVID-19. Dodatkowo Komisja Europejska ogłosiła plan działań ukierunkowanych na złagodzenie społeczno-gospodarczych skutków pandemii koronawirusa w całej Unii Europejskiej. Plan zakłada uruchomienie specjalnego funduszu do walki ze skutkami epidemii w wysokości 37 miliardów euro w ramach polityki spójności na walkę z kryzysem. Warto skierować ich część w stronę polskiego systemu opieki zdrowotnej. 


Warszawa, dnia 16 marca 2020 r.


Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów


Szanowny Panie Premierze,

W trosce o pracowników ochrony zdrowia, którzy w ostatnich dniach stanęli prawdopodobnie przed największym wyzwaniem zawodowym swojego życia, jakim jest praca w obliczu zagrożenia epidemicznego spowodowanego wirusem Covid – 19 i opieką nad pacjentami –jako przewodniczący OPZZ zwracam się do Pana Premiera o pilne wsparcie, zarówno organizacyjne jak i finansowe pracowników tego sektora. W sytuacji w jakiej się znajdujemy, najpilniejszą potrzebą jest ochrona bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkich pracowników służby zdrowia, solidaryzm, a także wsparcie finansowe uzupełniające ich miesięczne wynagrodzenia.

Ekstremalne warunki, w jakich znalazł się cały świat, w tym nasz kraj, wymagają elastyczności wobec sektora służby zdrowia. Wspieramy prewencyjne przedsięwzięcia podejmowane w ostatnim czasie przez Ministra Zdrowia, zwłaszcza przeciwdziałające kumulacji przypadków zdrowotnych wymagających hospitalizacji, tego bowiem nie zniesie żaden system opieki zdrowotnej. Stąd z troską apelujemy
i domagamy się doposażenia placówek ochrony zdrowia w niezbędny sprzęt i środki ochronne chroniące pracowników, niestety często pracujących bez zabezpieczeń i przy brakach kadrowych.

O pracowników ochrony zdrowia upomniała się także Światowa Organizacja Zdrowia, podkreślając, że to właśnie oni znajdują się na pierwszej linii każdej reakcji na wybuch epidemii patogenem COVID-19. WHO przypomina o prawach pracowników służby zdrowia, w tym szczególnie o środkach potrzebnych do ochrony bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Warto podkreślić, że w dniu 13 marca 2020 roku Komisja Europejska ogłosiła plan działań ukierunkowanych na złagodzenie społeczno-gospodarczych skutków pandemii koronawirusa w Unii Europejskiej. Jednym z jego celów jest logistyczna koordynacja w celu zapewnienia niezbędnych dostaw do systemów opieki zdrowotnej. Plan zakłada uruchomienie specjalnego funduszu do walki ze skutkami koronawirusa w wysokości 37 miliardów euro w ramach polityki spójności na walkę z kryzysem. Warto skierować ich część w stronę polskiego systemu opieki zdrowotnej.

Także w ubiegłym tygodniu europejskie związki zawodowe na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego zwróciły uwagę na konieczność solidaryzowania się publicznych systemów opieki zdrowotnej oraz potrzebę uruchomienia większych inwestycji zabezpieczających personel i dostęp do opieki zdrowotnej dla wszystkich, przyjmując Deklarację w sprawie epidemii COVID-19.

Panie Premierze,

Nie bądźmy obojętni wobec wyzwań jakie stanęły przed pracownikami ochrony zdrowia. Liczę, że rząd wykaże się odpowiedzialnością za ten szczególnie wrażliwy sektor naszej gospodarki i otoczy troską wszystkich pracowników ochrony zdrowia, przekazując zwiększone środki finansowe, wynagradzające ich pracę i chroniące bezpieczeństwo zdrowotne.


Z poważaniem

Andrzej Radzikowski

Przewodniczący OPZZ


Do wiadomości:

  • Pan Łukasz Szumowski – Minister Zdrowia 


Pobierz: Pismo ws. wsparcia finansowego dla ochrony zdrowia