3 listopada br. w siedzibie OPZZ odbyło się spotkanie krajowe związane z projektem międzynarodowym pt. „Wymiana doświadczeń na rzecz lepszej implementacji przekształconej Dyrektywy o europejskich radach zakładowych (ERZ)”. Spotkanie rozpoczął wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski, który jest koordynatorem projektu.  Powitał uczestników projektu: Piotra Sadowskiego, Jana Siedleckiego, Roberta Gebela, Edytę Górecką, Jacka Murawskiego, Ryszarda Filochowskiego, Jana Paciorkowskiego, Urszula Garczyńską, Grzegorza Bora, Szymona Kazimierskiego, Dominikę Kurjanowicz, Dominika Szefera, Jarosława Szunejko oraz inne osoby współpracujące w ramach projektu.

Paweł Śmigielski, Dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ, a zarazem ekspert w projekcie przedstawił dwa moduły. Pierwszy dotyczył stricte prawa i polityki unijnej (dyrektywy) dotyczącej partycypacji pracowniczej, zaś w drugim przedstawił wnioski z części badawczej projektu: analizę SWOT oraz wstępne ogólne wnioski ponadnarodowe.

Podczas spotkania uczestnicy podzielili się swoimi spostrzeżeniami z prac w ERZ. Piotr Ostrowski zainicjował i moderował dyskusję dot. problemów i wyzwań związanych z funkcjonowaniem Europejskich Rad Zakładowych z perspektywy ich członków. Uczestnicy zadawali Dyrektorowi Wydziału Prawno-Interwencyjnego wiele pytań o to, jak przepisy mają się do praktyki w ERZ, z którą się spotykają. Przeanalizowano problem zgodności tych praktyk z Dyrektywą o Europejskich Radach Zakładowych. Poruszono wiele kwestii m. in.: przepisów dot. zakładania ERZ oraz doświadczenia z tym związanego, współpracy z partnerami z innych państw, a także choćby kwestii tłumaczeń na samych spotkaniach ERZ.

W kolejnej części spotkania ekspert Dominik Owczarek zaprezentował platformę szkoleniową i jej rolę we wzmacnianiu wiedzy na temat informowania, konsultacji i partycypacji.