Senat RP rozpoczął prace na projektem ustawy zawierającym podatkowe rozwiązania Polskiego Ładu. Odbyło się pierwsze z dwóch planowanych posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP.


Podatkowy Polski Ład warto jeszcze poprawić.

OPZZ w trakcie obrad zaprezentował opinię do projektu ustawy. Choć projekt ustawy zawiera rozwiązania korzystne dla podatników choćby wzrost kwoty wolnej i progu od którego płaci się 32% podatek do 120 tys. zł są w nim także przepisy wymagające korekty. W swoim wystąpieniu, zwróciliśmy szczególną uwagę na mankamenty regulacji ulgi dla klasy średniej, korzyści której zostali pozbawieni emeryci o dochodach powyżej 5 tys. i Ci podatnicy, których dochód przekroczy w roku podatkowym choćby złotówkę np. przez incydentalne nagrody jubileuszowe z tytułu zatrudnienia. Zgłosiliśmy także potrzebę poprawy przepisów wprowadzających odliczenie od dochodu kwoty składek z tytułu członkostwa w związku zawodowym do 300 zł rocznie tak, aby można było dokonywać odliczenia bez problemu dla organizacji związkowej, która będzie miała za zadanie oświadczenie organizacji związkowej o wysokości pochodzących od podatnika składek.

27 października 2021 r. odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP, na którym zostaną przegłosowane poprawki do projektu ustawy. W posiedzeniu Komisji uczestniczyła Katarzyna Pietrzak z Biura OPZZ.


(KP)