Sławomir Broniarz pokieruje Związkiem Nauczycielstwa Polskiego przez kolejne pięć lat. Tak zdecydowali uczestnicy 42. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP, który odbył się w dniach 21-22 listopada w Teatrum Ateneum w Warszawie. W wyborach na prezesa ZNP w kadencji 2019-2024 brało udział dwóch kandydatów. Sławomir Broniarz otrzymał 137 głosów delegatów. Na Andrzeja Grygucia, prezesa Okręgu Podlaskiego ZNP, głosowało 42 delegatów. 5 delegatów wstrzymało się od głosu. Głosowało 184 delegatów.

Wiceprezesami Zarządu Głównego ZNP zostali Grzegorz Gruchlik i Krzysztof Baszczyński.

Na 42. Krajowy zjazd Delegatów ZNP przyjechało 194 delegatów z 16 okręgów ZNP, dwóch sekcji związkowych (Administracji i Obsługi oraz Emerytów i Rencistów – po 5 delegatów), a także z Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki (10 delegatów).

Sprawozdanie z działalności władz ZNP w kadencji 2014-2019 oraz wybór prezesa na kolejną kadencję były najważniejszymi punktami pierwszego dnia 42. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP.

W Krajowym Zjeździe Delegatów ZNP wziął udział przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Andrzej Radzikowski. W imieniu naszej organizacji przekazał nowo wybranemu Prezesowi gratulacje i życzenia.Szanowny Panie Prezesie,

W imieniu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych chciałbym złożyć najserdeczniejsze gratulacje i życzenia z okazji wyboru na funkcję Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Mając świadomość ciężaru odpowiedzialności, która przed Tobą stoi, liczę na owocną współpracę w ramach naszej Centrali i wspólną walkę o prawa pracownicze.

OPZZ opiera się na takich wartościach jak wolność, równość, godność, szacunek dla innych. Podejmowanie wspólnych związkowych inicjatyw jest naszym priorytetem, ponieważ działając razem zmieniamy obraz polskiego rynku pracy. Lata naszej działalności jednoznacznie pokazały, że jedynie silne i wspólnie działające związki zawodowe mogą skutecznie reprezentować pracowników i domagać się poprawy i przestrzegania praw pracowniczych i socjalnych.

Życzę, abyś z odwagą podejmował kolejne zawodowe wyzwania. Niech wytrwałość
i konsekwencja w działaniu, a także zwykła ludzka życzliwość towarzyszą Ci w codziennej pracy.

Wierzę, że wiedza i doświadczenie pozwoli wykonywać obowiązki z korzyścią dla wszystkich pracowników nauki i oświaty, których reprezentujesz. A poprzez wspólne inicjatywy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych uda nam się poprawić skuteczność związków zawodowych.


Z poważaniem

Andrzej Radzikowski

Przewodniczący OPZZ