22 czerwca na zaproszenie kandydata na Prezydenta RP Rafała Trzaskowskiego Kierownictwo OPZZ oraz Przewodniczący branży „Oświata i Nauka”, „Usługi Publiczne” oraz „Przemysł” wzięli udział w spotkaniu dotyczącym spraw pracowniczych w okresie i po pandemii.

Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski przekazał kandydatowi na Prezydenta Rafałowi Trzaskowskiemu zbiór postulatów OPZZ „Godna praca, płaca i emerytura”. Przewodniczący OPZZ mówił o problemach pracowników, jak również negatywnie ocenił działania rządu w zakresie przeciwdziałania pracowniczym skutkom kryzysu.

Przedstawiciele OPZZ podczas spotkania podkreślali jak ważna jest rola Prezydenta RP w dialogu społecznym. Zmiany w ustawie o RDS polegające na podporządkowaniu jej premierowi są niedopuszczalne.

OPZZ uważa, że pracownicy mają prawo oczekiwać większej pomocy oraz zaangażowania ze strony Prezydenta RP.

Bez faktycznego dialogu nie da się rozwiązać najważniejszych problemów pracowniczych.

BP