Kierownictwo OPZZ gościło przedstawicieli prezydium Klubu Parlamentarnego Lewicy, z jego przewodniczącym posłem Krzysztofem Gawkowskim. Spotkanie odbyło się z inicjatywy parlamentarzystów.

Przewodniczący OPZZ, Andrzej Radzikowski zapoznał zebranych z inicjatywami programowymi konfederacji, między innymi z kampanią „Czas na nowe otwarcie”. Mówił także o postulatach i projektach OPZZ zgłaszanych na forum Rady Dialogu Społecznego. Przedstawił stanowisko w sprawie płacy minimalnej na 2021 r. oraz wstępne refleksje na temat rządowych założeń do projektu budżetu państwa na rok 2021.

Poseł Gawkowski poinformował o inicjatywach ustawodawczych Klubu. Wyraził nadzieję na współpracę legislacyjną z OPZZ, szczególnie w zakresie praw pracowniczych.

Przewodniczący Radzikowski stwierdził, że OPZZ popiera każdą propracowniczą inicjatywę parlamentarną. Zadeklarował gotowość współpracy z KP Lewicy w tym zakresie. Rozmawiano także o innych możliwych polach wspólnego działania.

W spotkaniu uczestniczyli ponadto - Leszek Miętek, Przewodniczący Rady OPZZ Branży „Transport”, Przewodniczący Konfederacji Kolejowych ZZ oraz Grzegorz Gruchlik, Wiceprezes

Związku Nauczycielstwa Polskiego, reprezentujący Radę OPZZ Branży „Oświata i Nauka”.

R.G.