W dniu 16 lutego 2021 roku odbyła się Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, w trakcie którego rozpatrywano Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej. To już drugie posiedzenie Komisji w tej sprawie. Pierwsze obrady w sprawie adekwatnych płac minimalnych w Europie Senatorowie RP przeprowadzili w grudniu ubiegłego roku, wówczas poprosili przedstawicieli rządu o dodatkowe wyjaśnienia, w związku z negatywnym stanowiskiem rządu w sprawie dyrektywy.

W posiedzeniu uczestniczył wiceprzewodniczący OPZZ, Piotr Ostrowski, który przedstawił argumenty za poparciem unijnej inicjatywy dotyczącej adekwatnych płac minimalnych. Podkreślił prawne umocowanie działań Komisji Europejskiej w tej sprawie oraz celowość wprowadzenia regulacji w zakresie płac minimalnych i promowania rokowań zbiorowych na poziomie europejskim dla osiągnięcia korzystnych skutków społecznych. Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej uwzględniła argumenty OPZZ i zagłosowała za Wnioskiem dotyczącym dyrektywy – przeciwnie do opinii rządu w tej sprawie, którego opinia składa się z argumentów negujących dyrektywę. Komisja zobowiązała ponadto rząd do informowania Senatu RP o działaniach w sprawie dyrektywy. Co ważne, opinia Senatu RP popierająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej zostanie przekazana do Komisji Europejskiej.

(KP)