ArcelorMittal Poland (AMP) ogłosił decyzję o zamknięciu na stałe części surowcowej w krakowskiej hucie, czyli wielkiego pieca i stalowni. Niemal tysiąc hutników może stracić pracę!

To kolejny dowód na zasadność obaw OPZZ, że likwidacja miejsc pracy będzie postępowała szybciej niż ich odtwarzanie. Po kopalniach węgla brunatnego w Adamowie i Koninie, po stoczni Gryfia w Szczecinie i Świnoujściu przyszła kolej na krakowską hutę. Utrata pracy, jako jedynego źródła utrzymania pracownika, to narastający dramat setek tysięcy polskich rodzin.

Nie tak wyobrażamy sobie sprawiedliwą transformację! Sprawiedliwa transformacja to taka, która odtwarza każde stracone miejsce pracy. Fundusz Odbudowy i Rozwoju Unii Europejskiej w wysokości 750 mld euro to szansa dla Polski. To środki, za które można i trzeba tworzyć nowe, dobre miejsca pracy. 

Oczekujemy od rządzących, że nie zmarnują tej szansy. Musimy zerwać ze złą polska tradycją, że transformacja i restrukturyzacja to w praktyce likwidacja miejsc pracy i masowe zwolnienia.

Usilne wypychanie pracowników  z rynku pracy oznacza zwiększające się bezrobocie w kolejnych latach!

Wzywamy rząd do podjęcia energicznych działań na rzecz stabilizacji rynku pracy w Polsce to znaczy niezwłocznego przyjęcia oraz wprowadzenia w życie przepisów związanych z ratowaniem gospodarki, utrzymaniem zatrudnienia i funkcjonowaniem przedsiębiorstw.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Warszawa, 08.10.2020 r