Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych krytycznie ocenia działania podejmowane przez rządzących. Podczas trwającej epidemii priorytetowe dla rządzących powinny być kwestie dotyczące zdrowia obywateli, walki z COVID-19, ochrony miejsc pracy i dbałości o gospodarkę państwa. Niestety, rządzący w tym ciężkim dla wszystkich obywateli okresie podejmują decyzje o charakterze światopoglądowym, prowadzące do protestów w naszym kraju. Zajmowanie się w czasach pandemii kontrowersyjną sprawą aborcji jest ewidentnym przejawem cynizmu naszego rządu.

Podkreślenia wymaga fakt, że wywołująca protesty sprawa nie była poddana konsultacjom społecznym. Rządzący po raz kolejny pokazali, jaki mają stosunek do dialogu społecznego.

OPZZ apeluje o opamiętanie się! Niedopuszczalne jest stosowanie wobec protestujących kobiet przemocy. Działania podejmowane przez policjantów są nieadekwatne do sytuacji.

OPZZ zawsze stoi i będzie stał w obronie ludzi walczących o swoje prawa, w tym prawo do protestowania. Raz jeszcze podkreślamy, że te protesty społeczne w okresie pandemii to wina rządzących, gdyż to ich decyzje do nich doprowadziły.