Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych solidaryzuje się z protestującymi kobietami. Popieramy również słuszne protesty wszystkich środowisk walczących o prawo do pracy i godnego, zdrowego życia.

OPZZ stanowczo sprzeciwia się, aby rząd po raz kolejny o prawach kobiet decydował bez dialogu, bez dyskusji i bez debaty społecznej. OPZZ przypomina, że dialog społeczny oraz dyskusja powinny odbywać się w atmosferze wzajemnego szacunku, z poszanowaniem poglądów i wartości wyznawanych przez strony biorące w nim udział. Popieramy protesty kobiet walczących o wolność sumienia i prawo wyboru.

Do Koleżanek i Kolegów związkowców uczestniczących w protestach apelujemy o zachowanie spokoju i nie odpowiadanie agresją na agresję. Nie akceptujemy też metody „dziel i rządź”, coraz bardziej preferowanej przez rządzących. To igranie z ogniem!

Niegodną postawę przyjęły media publiczne, które poprzez prezentowanie wybiórczych informacji powodują podnoszenie agresji wśród uczestników protestów. Jest to niezgodne z misją mediów publicznych i etyką dziennikarską! Apelujemy o zaprzestanie takich działań!

Lider Zjednoczonej Prawicy, wicepremier, przewodniczący Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych, w obliczu coraz liczniejszych protestów zamiast poszukiwać drogi porozumienia i dialogu nawołuje do konfrontacji. To rząd i politycy obozu rządzącego są odpowiedzialni za tę sytuację. To od rządzących oczekujemy pilnych działań, które pozwolą na rozwiązanie narastającego konfliktu.

Apelujemy o uczciwy i empatyczny dialog ze społeczeństwem i skupienie się na walce z rzeczywistym zagrożeniem – COVID 19!

Stanowisko Kierownictwa OPZZ w sprawie trwających protestów społecznych