Stanowisko

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych 

w sprawie orzeczenia TK dot. niezgodności Traktatu o UE z Konstytucją RP 


Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych z zaskoczeniem przyjmuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące niezgodności przepisów Traktatu o UE, podpisanego przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. To decyzja znacząco osłabiająca pozycję Polski w Unii Europejskiej. Przypominamy, że obecny skład Trybunału Konstytucyjnego jest obarczony konstytucyjną wadą wynikającą z niewykonania orzeczenia Trybunału z dnia 3 grudnia 2015 roku.

Przystępując w 2004 roku do Unii Europejskiej Polki i Polacy zgodzili się na związanie się prawami i obowiązkami Wspólnoty. Unia Europejska to nie restauracja, w której - jak z karty dań, będziemy wybierać sobie jakie instytucje i jakie przepisy prawne będą nam odpowiadały. Chcąc korzystać z przywilejów wynikających z członkostwa, musimy przestrzegać wartości, praw i obowiązków z tym związanych. Przypominamy, że zgodnie z art. 9 Konstytucji Polska „przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego”.

Analogicznie, przecież jako związkowcy nie chcielibyśmy, aby Polska jako członek Międzynarodowej Organizacji Pracy realizowała tylko te fragmenty z ratyfikowanych Konwencji, które odpowiadają aktualnej władzy.

Przedstawianie przez niektórych polityków rzekomych korzyści wynikających z  opuszczenia przez Polskę Unii Europejskiej jest demagogiczne i niezgodne ze stanem faktycznym. Pomijanie obecnego globalnego kontekstu geopolitycznego jest skrajnie nieodpowiedzialne.

Unia Europejska, dzięki jej prawnemu i instytucjonalnemu dorobkowi społecznemu i pracowniczemu, należy do najlepszych miejsc do życia na świecie. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej znacząco poprawiła się nam jakość życia i warunki pracy. Nie budzi wątpliwości, że swoboda przepływu pracowników w ramach jednolitego rynku przyczyniła się także do wzrostu wynagrodzeń pracowników w Polsce. Musimy o tym pamiętać i być tego świadomi.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych stanowczo sprzeciwia się także coraz powszechniejszej retoryce rządzących przedstawiających Unię Europejską nie jako wspólnotę narodów, której Polska jest członkiem, ale jako byt odrębny od Polski. Polska jest pełnoprawnym państwem członkowskim Unii Europejskiej. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej to jednocześnie obywatele Unii Europejskiej. Unia Europejska to my!

za Kierownictwo OPZZ

Andrzej Radzikowski

Stanowisko OPZZ w sprawie orzeczenia TK