Stanowisko

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

w sprawie sytuacji w PLL LOT S.A.

Nadal nie ma porozumienia władz LOT-u ze stroną społeczną spółki w sprawie planowanych zwolnień grupowych!

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wzywa zarząd Spółki PLL LOT do natychmiastowego podjęcia działań w sprawie zwolnień grupowych w PLL LOT. Pracownicy będą zwalniani mimo, że od kilku miesięcy mają obniżone wynagrodzenia o 50%. Ponadto objęci zwolnieniami pracownicy etatowi zastępowani są przez nową załogę zatrudnioną na podstawie umów cywilnoprawnych, co w praktyce może oznaczać zastępowanie pracowników na umowach o pracę samozatrudnieniem.

OPZZ nie zgadza się ze stanowiskiem Spółki PLL LOT, która twierdzi, że zwolnienia są koniecznością. Władze przedsiębiorstwa traktują pandemię jako pretekst do zwolnień grupowych. Najwyraźniej celowo ignorują fakt, że loty nie zostały zawieszone, a jedynie zmniejszono ich liczbę. Zwolnieniami objętych może być aż 300 osób, z czego 50 zwalnianych pracowników to personel lotniczy. Przypomnijmy, że zamierzonym okresem realizacji zwolnienia grupowego jest okres od 20 stycznia do 28 lutego 2021 r. Mimo spotkań władz Lot-u ze stroną związkową nadal nie wiadomo ile konkretnie osób i z jakich działów ma dostać wypowiedzenie.

Zarząd Spółki zwalnia ludzi pomimo tego , że PLL LOT ma otrzymać w ramach pomocy publicznej
3 mld złotych. Ideą pomocy publicznej w czasie epidemii wielokrotnie deklarowaną przez rząd jest utrzymanie zatrudnienia. OPZZ stanowczo sprzeciwia się takim działaniom. Wzywamy rząd do niezwłocznej reakcji. Pomoc publiczna powinna przede wszystkim zabezpieczać miejsca pracy, a więc pracowników i ich rodziny. To musi być priorytet rządzących szczególnie podczas pandemii.

Kierownictwo

Ogólnopolskiego Porozumienia

Związków Zawodowych


Stanowisko do pobrania