Przewodniczący OPZZ Jan Guz podpisał stanowisko uznając, że rozpoczęte 25 marca br., z inicjatywy OPZZ, po posiedzeniu Prezydium Rady Dialogu Społecznego negocjacje pomiędzy stroną związkową i rządem oraz uczestniczących w tych negocjacjach w roli obserwatora przedstawicieli reprezentatywnych organizacji pracodawców pomimo wielu spotkań nie przyniosły żadnych efektów. W proces negocjacji nie włączył się również Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki pomimo pism kierowanych do niego w tej sprawie przez Przewodniczącego OPZZ.

Zamiast włączenia się w prowadzony w ramach Rady Dialogu Społecznego proces negocjacji Prezes Rady Ministrów wyszedł przed szereg proponując za pośrednictwem mediów rozpoczęcie dyskusji ws. oświaty w formie Okrągłego Stołu na Stadionie Narodowym w dniu 26 kwietnia br.. Pomimo zapowiedzi do wczoraj zaproszenie na obrady Okrągłego Stołu nie dotarło do OPZZ jak i pozostałych sygnatariuszy stanowiska.

OPZZ uznaje, że rozpoczęte pod patronatem Rady Dialogu Społecznego negocjacje w sprawie wynagrodzeń nauczycieli powinny być kontynuowane, a Okrągły Stół ws. przyszłości oświaty powinien odbywać się pod patronatem Prezydenta RP w ramach stron dialogu społecznego z udziałem zaproszonych gości i ekspertów.

Biorąc powyższe pod uwagę OPZZ nie weźmie udziału w igrzyskach zaproponowanych przez Premiera rządu RP.

Biuro Prasowe OPZZ


POBIERZ: STANOWISKO PARTNERÓW SPOŁECZNYCH