STANOWISKO

Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

z dnia 5 marca 2019 roku

w sprawie trwających sporów zbiorowych i akcji protestacyjnych


Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od miesięcy sygnalizowało załamanie dialogu społecznego w Polsce, lekceważenie partnerów, bagatelizowanie Rady Dialogu Społecznego i ignorowanie postulatów pracowniczych w sprawach wynagrodzeń w sferze finansów publicznych.

Kilkunastomiesięczne apele Związku Nauczycielstwa Polskiego do rządu o znaczący wzrost wynagrodzeń w oświacie były ignorowane, a propozycje jego wzrostu nie spełniają oczekiwań. Rząd znajduje jednak miliardy złotych na inne cele.

Dziś Związek Nauczycielstwa Polskiego, organizacja członkowska OPZZ, rozpoczął kolejny etap sporu zbiorowego – referendum strajkowe. To wyjątkowa sytuacja, ważna nie tylko dla pracowników oświaty, ale i rodziców, dzieci i młodzieży i wszystkich związków zawodowych. Akcja referendalna obejmuje cały kraj i będzie miała wpływ na przyszłość polskiej edukacji. Stan polskiej oświaty i edukacji, po nieudanej reformie Minister Zalewskiej jest opłakany, a jej pracownicy stoją przed trudną decyzją rozpoczęcia strajku w dniu 8 kwietnia br.

Prezydium OPZZ zwraca się do wszystkich organizacji członkowskich OPZZ o aktywne poparcie działań podjętych przez nasze Koleżanki i Kolegów z ZNP.

Prezydium OPZZ zwraca się do wojewódzkich, powiatowych struktur terytorialnych OPZZ o podjęcie wspólnie ze strukturami ZNP działań informacyjno-propagandowych, odbycie wspólnych posiedzeń mających na celu udzielenie poparcia dla podejmujących akcję strajkową nauczycieli.

Jednak nie tylko sytuacja w edukacji jest niepokojąca. Dziś protestują także pracownicy wymiaru sprawiedliwości. Wiele organizacji z różnych branż OPZZ, m.in. transportu, ochrony zdrowia, służb mundurowych, pomocy społecznej oraz innych instytucji samorządowych i państwowych jest w sporach zbiorowych i przygotowaniach do strajków. Od miesięcy próbowaliśmy prowadzić merytoryczny dialog z przedstawicielami polskiego Rządu. Apelowaliśmy zarówno do premiera RP Mateusza Morawieckiego, jak i poszczególnych ministrów. Niestety, pomimo rzekomo prospołecznej i propracowniczej retoryki polskiego rządu, postulaty pracownicze, w tym postulaty OPZZ, wciąż pozostają niezrealizowane. Lekceważenie partnerów społecznych i ignorowanie związkowych postulatów stało się codziennością.

Apelujemy do wszystkich związkowców zrzeszonych w strukturach OPZZ o poparcie postulatów polskich pracowników, solidaryzm związkowy i wszelkie wyrazy wsparcia dla protestujących.

Jednocześnie, po raz kolejny zwracamy się do polskiego rządu, zacznijcie realizować politykę propracowniczą. Jest jeszcze czas.

Dialog społeczny jest niezbędny, żebyśmy mogli mówić o demokracji.


Prezydium

Ogólnopolskiego Porozumienia

Związków Zawodowych