Obecna polityka rządu w sektorze górniczym i energetycznym w Polsce jest dla Rady Branży OPZZ „Górnictwo i Energetyka” nie do zaakceptowania. Przedstawiony dokument PEP2040 oznacza cichy wyrok śmierci dla górnictwa węgla kamiennego, brunatnego, paliw kopalnych, sektora energetycznego, przemysłu chemicznego, cementowego, hutniczego, stalowego i transportu. Dotychczasowe obietnice spowolnienia procesu transformacji energetycznej i zachowania suwerenności składane przez premiera oraz ministrów zostały ostatnio brutalnie zweryfikowane kolejnymi zapowiedziami unijnych dygnitarzy. Otwarcie mówi się o zapowiedziach likwidacji zakładów pracy i zwolnieniach tysięcy pracowników. W czasie gdy Polska Grupa Górnicza, największa spółka górnicza w Europie, ma potężne problemy finansowe do Polski nieustannie importuje się węgiel i dotowaną energię. Prowadzone rozmowy celem rozwiązania nabrzmiałych problemów stają się jałową formą dialogu daleką od oczekiwań i poszukiwania rozwiązań.

Mamy dość obietnic bez pokrycia i gry na czas!

Oczekujemy zweryfikowania przez Rząd RP prezentowanej przez Ministerstwo Klimatu Polityki Energetycznej Polski do 2040. W tej formie i perspektywie czasowej proponowane rozwiązania to jednoznaczne wykluczenie wielu regionów przemysłowych, uzależnienie energetyczne od importowanych surowców i drastyczny wzrost bezrobocia.

Rada Branży OPZZ „Górnictwo i Energetyka” wzywa rząd do natychmiastowego odrzucenia nowych celów klimatycznych UE oraz opracowania w duchu dialogu paktu społecznego który stanie się podstawą wypracowania nowej Polityki Energetycznej uwzględniającej interesy polskiego społeczeństwa i gospodarki. Musi ona zakładać realny horyzont czasowy wychodzący poza 2050 rok. Jakakolwiek transformacja, jej zakres i skutki społeczne musi uwzględniać osłony dla zwalnianych pracowników a nade wszystko tworzenie nowych miejsc pracy w tej samej ilości i jakości. Oczekujemy wskazania źródeł finansowania i przedstawienia gwarancji finansowych dla takiego przedsięwzięcia.

Niebawem tysiące pracowników może stracić pracę i to nie przez pandemię, a szkodliwe decyzje rządzących! Razem będziemy walczyć o każde miejsce pracy, o każdego pracownika i jego rodzinę. Po raz kolejny mówimy mamy dość obietnicom rządzących! Już 2 października przedstawiciele całej branży górniczo – energetycznej wyjdą na ulice Warszawy!

Stanowisko branży Górnictwo i Energetyka - 21.09.2020