Stanowisko

Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie protestu w Polskiej Grupie Górniczej S.A.


Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w pełni identyfikuje się z protestującymi związkami zawodowymi Polskiej Grupy Górniczej S.A. (PGG S.A.) i popiera słuszne oczekiwania pracowników w zakresie wzrostu wynagrodzeń, zgłoszone w trakcie procedury sporu zbiorowego. Postulat 12-procentowej podwyżki płac zasadniczych od 1 stycznia 2020 roku oraz włączenie dodatku gwarantowanego do podstawy wymiaru nagrody barbórkowej i czternastej pensji upraszcza system wynagradzania w przedsiębiorstwie i jest uzasadniony ekonomicznie w świetle wyników finansowych PGG S.A.

Polska Grupa Górnicza S.A. w 2018 roku wypracowała na podstawowej działalności ponad 490 mln zł zysku. Osiągnięty wynik jest znacząco lepszy niż w 2017 roku, kiedy wyniósł 86 mln zł. To w pełni zasługa wszystkich górników PGG S.A.

Oczekujemy ponadto, że zarząd spółki przekaże stronie społecznej projekt planu techniczno-ekonomicznego na 2020 rok oraz prognozowaną wielkość wydobycia. Powinno to ułatwić prowadzenie dialogu społecznego i sprzyjać zawarciu kompromisu.

Rada OPZZ wskazuje, że niezadowolenie z sytuacji w kopalniach i niskich płac musi zostać zauważone przez Zarząd Polskiej Grupy Górniczej S.A. a postulaty w pełni zrealizowane, tym bardziej, że rząd stale deklaruje potrzebę szybszego wzrostu płac i konieczność zapewnienia pracownikom lepszych warunków pracy i płacy.

Rada 
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych