OPZZ, Forum ZZ i NSZZ Solidarność uzgodniły wspólne stanowisko w sprawie braku konsultacji społecznych projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie pandemii COVID-19. Chodzi o projekt dopuszczający m.in. kontrolowanie szczepień pracowników przez pracodawcę oraz dający pracodawcom możliwość wprowadzenia w trybie nadzwyczajnym daleko idących zmian w organizacji i trybie wykonywania pracy. 

Biuro Prasowe OPZZ


Partnerzy społeczni protestują przeciwko ignorowaniu przez rząd obowiązku prowadzenia rzetelnego dialogu społecznego. Nie zgadzają się na wprowadzanie zmian w prawie pracy, które naruszają relacje pracownicze i nie uwzględniają ich opinii.