Wojciech Petrus, przewodniczący ZZ "Metalowcy" MAN Bus Sp. z o.o. w Starachowicach, poinformował o zawarciu porozumienia w sprawie polityki płacowej w zakładzie na lata 2018 i 2019:

Rok 2018

  • Podwyżka płacy zasadniczej średnio o 215 zł z wyrównaniem od 1.01.2018
  • Z dotychczasowej premii miesięcznej wynoszącej 20% zostanie przesunięte 8% do płacy zasadniczej co wraz z  podwyżką znacząco podniesie średnie wynagrodzenie zasadnicze, które jest bazą do wyliczania wszelkiego rodzaju dodatków (premii miesięcznej, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno –  rentowych, nagrody rocznej, nagrody z zysku, dodatku szkodliwego, nocnego )
  • Podwyższenie dodatku dla brygadzistów o 90 zł
  • Przekształcenie 140 umów agencyjnych (APT) w umowy czasowe z MAN Bus
  • Przekształcenie170 umów czasowych w  umowy na czas nieokreślony.

Rok 2019

  • Podwyżka płacy zasadniczej o 3,5% dla wszystkich pracowników plus 1% na podwyżki indywidualne
  • W przypadku gdyby inflacja w 2018 przekroczyła 2,5% strony podejmą ponowne negocjacje w sprawie zwiększenia wysokości podwyżki w 2019r ponad gwarantowane 3,5%

www.federacja-metalowcy.org.pl