Dziś w Warszawie, w trakcie konferencji „Praca 4.0”, nastąpiło uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych i Konfederacją Lewiatan w sprawie programu certyfikującego agencje zatrudnienia pn. „Agencja zatrudnienia przyjazna pracownikom”.

Głównym założeniem programu certyfikującego jest wyróżnienie działających na polskim rynku pracy agencji zatrudnienia, które przestrzegają obowiązujących przepisów dotyczących świadczonych usług, wykazują ponadprzeciętną troskę o wysoką jakość pracy, promują stabilne formy zatrudnienia, podejmują działania służące zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zwiększeniu zadowolenia zatrudnionych pracowników.

Celem programu jest przede wszystkim weryfikacja jakości usług świadczonych przez agencje zatrudnienia i promowanie podmiotów dbających o wysokie standardy zatrudnienia. Pomysłodawcy i organizatorzy programu mają nadzieję, że dzięki ich zaangażowaniu dobre praktyki w zakresie zatrudniania pracowników przez agencje zatrudnienia staną się standardem wyznaczającym kierunek rozwoju rynku pracy. Pierwsze certyfikaty dla agencji zatrudnienia zostaną przyznane przez Kapitułę programu już w 2021 r.

(nq)