Głównym tematem posiedzenia Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, która odbyła się 18 grudnia była nowelizacja kampanii programowej OPZZ Godna praca, płaca i emerytura.

Jak powiedział przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski 


Musimy tworzyć nacisk społeczny, przedstawiać nasz program i zmuszać polityków do realizacji naszych,
propracowniczych postulatów!

W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na główne kwestie, które niezmiennie są dla przedstawicieli związków zawodowych najważniejsze. OPZZ wciąż będzie domagać się szybkiego wzrostu wynagrodzeń. Jak podkreślił przewodniczący:


Porównanie średniej płacy z medianą pokazuje ogromne rozwarstwienie zarobków Polaków. Jako przedstawiciele pracowników będziemy dążyć do systemowego zagwarantowania płacy minimalnej na poziomie minimum
50 procent płacy przeciętniej.

Kolejnym tematem, który bez wątpienia wciąż będzie priorytetem OPZZ, to zadbanie o polskich emerytów i rencistów. Jak zaznaczył przewodniczący:


Wciąż będziemy naciskać na rząd aby wprowadził emerytury stażowe, przywrócił emerytury pomostowe, a także zwiększył wysokość zasiłku pogrzebowego. 


Członkowie Rady OPZZ są zgodni, że tylko kompleksowy przegląd systemu emerytalnego może pozwolić na bezpieczną przyszłość polskich seniorów.

Zmieniająca się sytuacja społeczno – gospodarcza w Polsce spowodowała, że Rada OPZZ zdecydowała się na nowelizację swoich priorytetów programowych i uzupełnienie programu, o dodatkowe, równie ważne kwestie. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych będzie naciskać na polski rząd oraz struktury europejskie, by zdecydowały się na wprowadzenie podatku od śladu węglowego od towarów spoza Unii Europejskiej.

Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski podsumowując zmiany w programie OPZZ podkreślił, że jednym z nowych, najpilniejszych priorytetów OPZZ będzie zgłoszenie w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, konieczności wprowadzenia do systemu alimentacyjnego, reguły „złotówka za złotówkę”. Nie może być tak, że kobiety samotnie wychowujące dzieci muszą zaniżać swoje zarobki – mówił przewodniczący.

Po owocnej dyskusji Rada OPZZ przyjęła zmiany w kampanii programowej OPZZ "Godna Praca, Płaca i Emerytura".

Następnie Rada odznaczyła wybitnych działaczy, współpracowników OPZZ oraz dziennikarzy, którzy przez minione lata pełnili kluczowe role dla rozwoju dialogu społecznego w Polsce oraz wnieśli ogromny wkład w działalność Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Wszystkim odznaczonym i nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

W drugiej części posiedzenia Rada przyjęła plan przychodów i wydatków OPZZ na rok 2020.

AS