25 kwietnia br., w Bytomiu, rozpoczęliśmy obchody Święta Pracy połączone z jubileuszem 35-lecia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Członkowie związków zawodowych zrzeszonych w strukturach OPZZ, świętowali w Bytomiu, mieście, które jako pierwsze wpisało się w historię OPZZ. To właśnie w Bytomiu, 35 lat temu, 24 listopada 1984 roku przedstawiciele związków zawodowych powołali do życia Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Jak napisano w uchwale – „reprezentanta ludzi pracy wobec władz państwowych, politycznych i administracyjnych w sprawach wspólnych dla wszystkich związkowych struktur i organizacji.” Ten akt założycielski kończył pierwszy, niezwykle trudny etap odradzania się ruchu związkowego po 13 grudnia 1981 r. Pierwszym przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych został wywodzący się z Federacji Hutniczych Związków Zawodowych Alfred Miodowicz.
Wydarzenie prowadzili Aneta Mastalerz ze Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Mateusz Nabiałczyk przedstawiciel Związku Zawodowego Górników w Polce. Przybyłych gości przywitała Górnicza Orkiestra Dęta Polskiej Grupy Górniczej S.A. pod batutą Mirosława Kaszuby.


Przybyłych gości przywitał przewodniczący OPZZ Jan Guz: "35 lat temu tutaj w Bytomiu, dosłownie kilkaset metrów od tego miejsca, w starej hali Kopalni „Szombierki” powstała nasza organizacja - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. ".

W swoim wystąpieniu Przewodniczący OPZZ nawiązał do rocznicy powstania Konfederacji, zbliżającego się Święta Pracy oraz 15 lat polskiego ruchu związkowego w strukturach Unii Europejskiej i Europejskim Ruchu Zawodowym.

W tym miejscu warto przypomnieć niektóre z naszych sukcesów: 

- dzięki naszemu wnioskowi do Trybunału Konstytucyjnego, dzisiaj do związków zawodowych mogą wstępować osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, a rząd podjął inicjatywę ustawodawczą odnośnie tej kwestii;

- dzięki naszym upartym i konsekwentnym wysiłkom weszła w życie stawka godzinowa za pracę;

- dzięki naszym wysiłkom i owocnej współpracy z częścią pracodawców udało nam się przeforsować wymóg umów etatowych w zamówieniach publicznych;

- po wielomiesięcznych walkach tuż przed wyborami udało nam się przeforsować znaczne ograniczenie umów na czas określony;

- dzięki naszym naciskom w ciągu ostatnich 10 lat doszło do radykalnego podniesienia minimalnej płacy miesięcznej, znacznie wyższego niż wynikałoby to z ustawy;

- udało się podnieść wysokość kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne, o które OPZZ dopominało się od kilku lat.

Dzięki naszej ciężkiej pracy i poświęceniu tysięcy związkowców, udało nam się zrobić wiele dobrego. Bilans naszych dokonań jest zdecydowanie pozytywny. - powiedział przewodniczący.

Jednocześnie, nawiązując do zbliżającego się 1-go Maja - Święta Pracy, zwrócił uwagę, że wiele zadań wciąż jest do rozwiązania. 

Czekają nas kolejne lata, pełne zaangażowania na rzecz poprawy warunków pracy, wzrostu wynagrodzeń oraz zrównania realiów polskiego i europejskiego rynku pracy - zaznaczył. Wymieniając poszczególne postulaty OPZZ szczególnie podkreślił:

- wprowadzenie prawa do emerytury ze względu na staż pracy – 35 lat dla kobiet, 40 dla mężczyzn;

- pełną ratyfikację Konwencji MOP dot. minimalnych norm zabezpieczenia społecznego;

- zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych, zmniejszanie kolejek i przyjazną, tanią dla każdego pacjenta politykę lekową;

- poprawę warunków pracy i zwiększenia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, zwłaszcza wobec zatrudnionych powyżej 55 roku życia, w kontekście wydłużania aktywności zawodowej pracowników;

- skrócenie tygodnia pracy z 40 do 38 godzin i wydłużenia czasu urlopu wypoczynkowego z 26 dni do 35 dni.


WYSTĄPIENIE PRZEWODNICZĄCEGO OPZZ JANA GUZA

W czasie spotkania odbyła się również konferencja prasowa przewodniczącego OPZZ Jana Guza. Przewodniczący, po raz kolejny, przypomniał najważniejsze postulaty pracownicze, podsumował 35 lat działalności OPZZ oraz 15 lat polskiego ruchu związkowego w strukturach Unii Europejskiej. 


KONFERENCJA PRASOWA PRZEWODNICZĄCEGO OPZZ JANA GUZA

W ten wyjątkowy dzień, w wyjątkowym miejscu, wręczono specjalne nagrody dla najlepszych związkowców, organizacji związkowych oraz pracodawców. W ten sposób podziękowano i uhonorowano wieloletnich przedstawicieli i współpracowników OPZZ.


Laureatami konkursu „Diamenty OPZZ” zostali


W kategorii „Najlepszy Związkowiec”:

- Bożena Gawryluk – Związek Zawodowy Górników w Polsce,

- Ryszard Zbrzyzny – Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego,

- Harald Matuszewski – Rada OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

W kategorii „Najlepsza Organizacja Członkowska”:

- NSZZ Pracowników H. Cegielski – Poznań S.A.,

- Związek Zawodowy Górników w Polsce Zarząd Międzyzakładowy Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.,

- Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego,

W kategorii „Najlepszy Pracodawca”:

- PKP Cargo Service Sp. z o. o.,

- Nemak Poland Sp. z o. o.,

- Węglokoks Kraj Sp. z o. o.,


Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!