Od 131 lat na całym świecie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Rok temu pandemia COVID - 19 uniemożliwiła nam tradycyjne świętowanie. Wierzyliśmy jednak, że 1 maja 2021 roku znowu spotkamy się na pochodach, a sytuacja w kraju i na świecie wróci do normy. Niestety tak się nie stało. Koronawirus niszczy ludzkie zdrowie i gospodarkę, tym samym względną stabilizację milionów polskich rodzin. Padają zakłady pracy, ludzie tracą zatrudnienie. Mimo to jesteśmy przekonani, że wyjdziemy z kryzysu, bo wierzymy w skuteczność naszych działań.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych nieustannie walczy o utrzymanie miejsc pracy, o wprowadzenie mechanizmów, które pozwolą godnie i w zdrowiu przetrwać epidemię. Potrzebna jest nam siła pozwalająca skutecznie odbudować gospodarkę. Ponadto czekają nas wielkie wyzwania: sprawiedliwy i racjonalny podział setek miliardów euro z Europejskiego Funduszu Odbudowy, Europejski Zielony Ład, transformacja energetyczna, uzgodnienie Umowy Społecznej regulującej obszary rynku pracy i gospodarki po pandemii. Stajemy przed trudnymi negocjacjami z rządem. Naszym priorytetem jest utrzymanie miejsc pracy oraz ich odbudowa, tam gdzie są tracone. Od Rządu RP oczekujemy partnerskiej współpracy.

Naszym priorytetem jest szybszy wzrost wynagrodzeń. Jako jeden z instrumentów tego wzrostu OPZZ zgłosił propozycję zmniejszenia tzw. klina podatkowego, co pozwoliłoby zwiększyć płacę netto – czyli tę, którą tak naprawdę otrzymują pracownicy bez zwiększania płacy brutto.   

Będziemy sprawdzać realizacje deklaracji i obietnic rządu. Sprzeciwimy się wszelkim próbom manipulacji. Nie pozwolimy na dzielenie ludzi pracy. Skorzystamy ze wszystkich praw przysługujących związkom zawodowym!

OPZZ wzywa do zachowania jedności pracowniczej w poszanowaniu różnych oczekiwań poszczególnych branż i grup zawodowych, młodych i starszych pracowników.

Kierujmy się tym, co nas łączy!

Przypomnijmy prawdziwe znaczenie słowa solidarność!

Zwracamy się do organizacji członkowskich OPZZ i struktur terytorialnych naszej konfederacji o inspirowanie obchodów Święta Pracy w swoich środowiskach. Pamiętajmy przy tym  o zachowaniu środków ostrożności obowiązujących w czasie pandemii.

NIECH SIĘ ŚWIĘCI 1 MAJA!

Prezydium OPZZ