• W dniu Święta Pracy spotykamy się przy pomniku Ignacego Daszyńskiego sztandarowej postacią swojej epoki. Skutecznie upominał się On o prawa pracowników. Uświadamiał że są wolnymi ludźmi, że praca nie powinna być wyzyskiem.
 • Ponad sto lat temu Tymczasowy Rząd Ludowy pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego zagwarantował prawo do strajku, 8 godzinnego dnia pracy i równości płci. 
 • Potwierdził i zapewnił prawa wyborcze kobiet, wyprzedzając tym samym większość państw europejskich oraz Stany Zjednoczone Ameryki. 
 • Walka o prawa pracownicze jest ciągle aktualna.
 • OPZZ nieustannie działa na rzecz godnej pracy, płacy i emerytury.
 • To wezwanie jest szczególnie aktualne i dramatyczne w czasie wielkiej zarazy, która brutalnie obnażyła bezsilność rządzących na całym świecie.
 • Na pierwszej linii walki z pandemią, zarówno w ochronie zdrowia jak i gospodarki stanęli pracownicy.
 • To oni nie zważając na zagrożenie zdrowia i życia codziennie, nie patrząc na porę dnia stawiali się do pracy.
 • To oni są głównymi wytwórcami dochodów państwa i zysków przedsiębiorców.
 • Tymczasem najgłośniej przez całą pandemię jest o tym czy i kiedy otworzyć siłownie, salony fryzjerskie, restauracje.
 • Nad losem ich właścicieli płakało wielu polityków i dziennikarzy, dlatego z okazji Święta Pracy warto skierować reflektory na pracowników.
 • Zmobilizowaliśmy organy Unii Europejskiej do uruchomienia ogromnych środków na odbudowę Europy po pandemii. Do Polski może trafić kilkaset miliardów złotych.
 • To są pieniądze wypracowane przez pracowników i mają być przeznaczone między innymi na sprawiedliwą transformację energetyczną.
 • Dla OPZZ sprawiedliwa transformacja to realizacja zasady „nowy zakład pracy za zlikwidowany”, nowe stanowisko pracy za zlikwidowane, we wszystkich sektorach życia gospodarczego i społecznego.
 • Te pieniądze mają być przeznaczone na unowocześnienie gospodarki, ochronę zdrowia, oświatę i kulturę. To mają być środki na godny start dla młodych.
 • Bo to są nasze pieniądze!
 • Dlatego te miliardy nie mogą być kartą przetargową w walce o władzę, o doraźne korzyści grup interesów.
 • Ich sprawiedliwy i racjonalny podział to polska racja stanu!
 • To nasze pieniądze i wymagają wspólnego nadzoru nad ich wykorzystaniem.
 • Jawność przeznaczenia środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz społeczny nadzór nad ich wydatkowaniem to postulat OPZZ.
 • Postulat poparty przez polską Lewicę.
 • Każdej władzy będziemy patrzeć na ręce. Wspólnie nie możemy pozwolić na traktowanie publicznych pieniędzy jako partyjnych. Nie ma zgody na dzielenie beneficjentów na lepszych i gorszych.
 • Jesteśmy gotowi do prowadzenia twardego ale uczciwego dialogu.
 • Jeżeli będziemy lekceważeni to setki tysięcy związkowców wyjdą na ulice.
 • Nie chcemy aby do tego doszło. Chcemy rozmawiać.
 • Jesteśmy aktywną stroną negocjowanej w Radzie Dialogu Społecznego umowy społecznej.
 • Jej sukces wymaga jednak dostrzeżenia prawa pracowników do godnej płacy i pracy oraz zdrowia i bezpieczeństwa.
 • To wyzwanie dla wszystkich - Związków zawodowych, organizacji pracodawców i rządu.
 • OPZZ wskazuje na bardzo wysokie obciążenia podatkami i daninami społecznymi wynagrodzeń pracowników, szczególnie tych najniższych.
 • Zgłosiliśmy propozycje ich obniżenia i podniesienia w ten sposób najniższych wynagrodzeń jakie pracownicy otrzymują na rękę.
 • Chcemy wspólnie rozwiązywać problemy, których z pewnością nie unikniemy.
 • Tego oczekują od nas pracownicy. Dzisiaj obchodzimy Ich święto – Święto Pracy.
 • Niech się święci 1 maja!
Emerytury , Praca , OPZZ , Rynek Pracy