Uroczystość Wszystkich Świętych to zawsze wyjątkowy dzień o głębokiej wymowie i niepowtarzalnym nastroju, który zachęca nas do cichej refleksji nad sensem życia, nad przemijaniem. Członkowie Kierownictwa OPZZ oraz przedstawiciele struktur branżowych i terytorialnych OPZZ, jak co roku odwiedzają groby zmarłych działaczy związkowych, zapalają znicze. Pamiętamy o nich i dziękujemy im za wszystko, zwłaszcza za to co nam po sobie pozostawili – piękne wspomnienia i doświadczenie, z których możemy czerpać, realizując naszą misję.Przez noc droga do świtania – Przez wątpienie do poznania – Przez błądzenie do mądrości – Przez śmierć do nieśmiertelności.

Roman Zmorski