4-go grudnia obchodzimy Dzień Świętej Barbary. Z tej okazji składam wszystkim obecnym i byłym pracownikom sektora wydobywczego najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania.

Co roku Barbórka jest okazją do przeprowadzenia oceny stanu polskiego górnictwa, wymiany poglądów na temat sytuacji oraz perspektyw na przyszłość. Okazją do pogłębienia integracji ludzi na co dzień zajmujących się górnictwem i energetyką. A dziś przemysł wydobywczy zmaga się z wieloma problemami. Ciężkie, szkodliwe warunki pracy, wypadki, to ogromne wyzwania, z którymi na co dzień musicie się mierzyć.

Dziękujemy Wam, za Waszą codzienną, trudną służbę na rzecz społeczeństwa. Potraficie godzić pracę zawodową i związkową. Dbacie o sprawy pracownicze, płacowe i socjalne osób zatrudnionych w branży wydobywczej. Walczycie o godny poziom życia pracowników i ich rodzin, o zabezpieczenie ich praw.

Z okazji Waszego święta składamy wszystkim obecnym i byłym pracownikom górnictwa najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania. Wszystkim związkowcom życzymy odwagi i wytrwałości w działaniu na rzecz poprawy warunków pracy i płacy. Jesteśmy dumni z Waszej kreatywności i wkładu wniesionego w funkcjonowanie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Z podziwem obserwujemy aktywne uczestnictwo we wspólnych, podejmowanych przez OPZZ, inicjatywach pracowniczych.

W dniu Waszego święta życzymy Wam i Waszym najbliższym dużo zdrowia, wytrwałości, sukcesów zawodowych, uśmiechu na co dzień i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Dziękujemy za poświęcenie w wypełnianiu służby na rzecz społeczeństwa i gospodarki naszego kraju.