19 listopada 2020 r. odbyło się szkolenie dla przedstawicieli organizacji członkowskich OPZZ z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych, które prowadzili eksperci PFR Portalu PPK Pan Dariusz Selak i Pan Patryk Wyczółkowski. Szkolenie było wynikiem współpracy OPZZ z PFR portalem PPK, w ramach której związkowcy mogą pozyskać kompleksową wiedzę dotyczącą pracowniczych planów kapitałowych i co za tym idzie łatwiej podjąć im później decyzję odnośnie ewentualnego przystąpienia do programu. W szkoleniu wzięło udział ponad 250 osób.

W ostatnich miesiącach z powodu obostrzeń pandemicznych odwołana została duża część szkoleń stacjonarnych, które odbywały się na poziomach województw czy branż, natomiast wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji członkowskich OPZZ szkolenia odbywają się obecnie w formie online.

Wydarzenie otworzył Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, który przywitał uczestników w imieniu Kierownictwa organizacji, a w swoim wystąpieniu przypomniał między innymi, że od 1 stycznia 2021 r. rozpocznie się IV etap wdrażania PPK – obejmie on podmioty zatrudniające poniżej 20 pracowników oraz jednostki sektora finansów publicznych, czyli instytucje w których zasadniczo mamy wysoki poziom uzwiązkowienia.