Prace nad dyrektywą w sprawie przejrzystości wynagrodzeń, którą popiera OPZZ, są już prawie na finiszu. Wkrótce ma się odbyć głosowanie w Parlamencie Europejskim. Ważne, by w dyrektywie znalazł się zapis o zniesieniu progu obowiązku raportowania płac dla firm (zatrudnienie 250 pracowników). Jeśli próg 250 zostanie utrzymany, 2/3 pracowników w Europie zostanie zwolniona z obowiązku sporządzania przez pracodawców sprawozdawczości płacowej, co może skutkować brakiem wprowadzania środków mających na celu niwelowanie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

Biuro Prasowe OPZZ


Zniesienie progu powodującego obowiązek zgłaszania wynagrodzeń - najważniejsze fakty i informacje

Niedopuszczalne jest wykluczenie jakiegokolwiek pracownika. Próg 250 pracowników oznaczałby...

UE 27*: Tylko 33% pracowników jest objętych ubezpieczeniem

Najniższy zasięg:

Grecja: 12% objętych, 88% wyłączonych (ok. 1 na 10 pracowników)

Cypr: 17 % objętych, 83 % wyłączonych (ok. 1 na 5 pracowników)

Włochy: 21 % objętych, 79 % wyłączonych (1 na 5 pracowników)

Łotwa: 21 % objętych, 79 % wyłączonych (1 na 5 pracowników)

Estonia: 21 % objętych, 79 % wyłączonych (1 na 5 pracowników)

Liczba krajów >33 % pokrycia: 17 krajów

Nawet przy wyższym poziomie pokrycia, nawet połowa pracowników państw członkowskich nie byłaby nim objęta:

Francja: 47% objętych, 53% wyłączonych (co drugi pracownik)

Portugalia: 39 % objętych, 61 % wyłączonych

Niemcy: 37 % objętych, 63 % wyłączonych (ok. 2 na 5 pracowników)

Niderlandy: 35 % objętych, 65 % wyłączonych

Rumunia: 35 % objętych, 65 % wyłączonych

Szwecja: 35 % objętych, 65 % wyłączonych

Dania: 34 % objętych, 66 % wyłączonych

Finlandia: 34% objętych, 66% wyłączonych

Liczba krajów o zasięgu > 33%: 8 krajów (dwa kraje o zasięgu 33%)

W 17 państwach jeszcze mniej pracowników niż 33 % (średnia dla UE-27) zostałoby objętych obowiązkiem zgłaszania wynagrodzeń, gdyby zastosowano próg 250.

Pełna lista krajów

Kraj

Pokrycie pracowników (próg 250)

BE

32 %

BG

25 %

CZ

33 %

DK

34%

DE

37%

EE

21%

IE

29%

EL

12 %

ES

28%

FR

47%

HR

31%

IT

21 %

CY

17 %

LV

21 %

LT

25%

LU

33%

HU

31%

MT

22 %

NL

35 %

AT

30 %

PL

32 %

PT

39 %

RO

35 %

SI

27%

SK

28 %

FI

34 %

SE

35 %

UK

46 %


Próg 250 stanowiłby krok wstecz dla wielu krajów, w których obowiązują niższe progi (50+ lub niższe): BE, DK, EE, ES, FI, FR, LT, LU, PT, SE, AT (150+), IT (100+).

Tylko DE stosuje próg 500+.