To pierwsza tego typu wystawa przybliżająca m.in. konspiracyjną działalność Tajnej Organizacji Nauczycielskiej i Związku Zawodowego Kolejarzy czy strajk tramwajarzy w 1940 r. i robotników Fabryki Maszyn Elektrycznych w 1942 r., oraz udział, także zbrojny, związkowców w Powstaniu Warszawskim.


Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Fundacja im. Róży Luksemburg – przedstawicielstwo w Polsce zapraszają na uroczyste otwarcie wystawy plenerowej Związki zawodowe w okupowanej Warszawie 1939-1944, z udziałem: Andrzeja Radzikowskiego - Przewodniczącego OPZZ oraz Holgera Politta - Dyrektora przedstawicielstwa Fundacji im. Róży Luksemburg w Polsce. Termin: środa, 15 września 2021, godz. 12.00. Miejsce: Warszawa, Plac Zamkowy, wiadukt nad Trasą W-Z.


Okupacyjne losy związków zawodowych w Warszawie są mało znane. Bohaterowie tamtych wydarzeń już nie żyją. Pozostało niewiele dokumentów i garść wspomnień. Pamięć o bohaterskich działaczach i działaczkach związków zawodowych, którzy za swoją działalność niejednokrotnie płacili najwyższą cenę, jest coraz bardziej krucha.

Chcąc ocalić od zapomnienia i oddać hołd bohaterom, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przy współpracy z Fundacją im. Róży Luksemburg przygotowało wystawę dokumentującą związkową działalność w czasie hitlerowskiej okupacji. Mamy świadomość, że jest to zaledwie wycinek niezwykłej i nieco zapomnianej historii związków zawodowych, ale jesteśmy pewni, że przedstawione dokumenty i relacje zainteresują widzów oraz będą stanowiły impuls do dalszych badań i odkryć.

To pierwsza tego typu wystawa przybliżająca m.in. konspiracyjną działalność Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (TON) i Związku Zawodowego Kolejarzy, akcje samopomocowe Związku Zawodowego Pracowników Umysłowych oraz Tajnej Organizacji Pracowników Samorządowych, strajk tramwajarzy w 1940 r. i robotników Fabryki Maszyn Elektrycznych w 1942 r., udział, także zbrojny, związkowców w czasie Powstania Warszawskiego.

Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie