Przedstawiamy harmonogram prac organów statutowych Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w 2019 roku.


Terminy posiedzeń Prezydium OPZZ


- 5.02.2019

- 5.03.2019

- 14.05.2019

- 11.06.2019Terminy posiedzeń Rady OPZZ


- 10.04.2019

- 26.06.2019

- 25.09.2019

- 27.11.2019 – posiedzenie połączone z uroczystością obchodów 35-lecia OPZZ.


BP OPZZ