Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci 
Prezydenta Gdańska śp. Pawła Adamowicza [1965-2019].

Wczorajsze, dramatyczne wydarzenia, które miały miejsce podczas 27 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
to ogromna tragedia nas wszystkich.

W imieniu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych składamy najszczersze wyrazy żalu i współczucia
rodzinie i przyjaciołom zmarłego Prezydenta.Kierownictwo OPZZ