Oświadczenie OPZZ ws. tragedii w kopalni w Czechach


Polskie i czeskie związki zawodowe monitorują sytuację,


W związku z tragedią w czeskiej kopalni w Karwinie, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Jan Guz, od godzin wczesno rannych jest w stałym kontakcie z liderem czesko – morawskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ČMKOS) Josefem Stredulą.

Przewodniczący Stredula w chwili obecnej jest w kontakcie z czeskimi władzami, wyjaśniając sytuację na miejscu. Za pośrednictwem OPZZ, złożył również swoje kondolencje i wyrazy współczucia rodzinom tragicznie zmarłych Polaków.

Bezpieczeństwo ciężko pracujących górników jest naszym priorytetem. Nie możemy pozwolić na to, żeby pracownicy musieli płacić swoim zdrowiem i życiem za pracę. Wspólnie będziemy dążyć do wyjaśnienia okoliczności tej tragedii. Jako europejski ruch związkowy uważamy, że konieczne jest wzmocnienie działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i poprawy warunków pracy, tak aby nigdy więcej nie doszło do podobnych dramatów.

OPZZ wyraża swoje najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia ofiarom i rodzinom tragicznie zmarłych górników.

Wspólnie z ČMKOS będziemy działali na rzecz zapewnienia wsparcia poszkodowanym oraz bliskim zmarłych górników.


Ogólnopolskie Porozumienie

Związków Zawodowych