W dalszym ciągu można wypełnić specjalną ankietę! Zależy nam by poznać sytuację i doświadczenia naszych Członkiń i Członków w miejscu pracy, zwłaszcza w kontekście pandemii COVID-19. Chcielibyśmy poznać również ich oczekiwania w stosunku do centrali związkowej. 

Wydłużamy czas na wypełnienie ankiet do 6.01.2022! Zachęcamy serdecznie!

Biuro Prasowe OPZZ


Opinie członkiń i członków są bardzo ważne dla OPZZ. Dzięki nim będziemy wiedzieli jak planować codzienne działania i jakie nowe wyzwania programowe wyznaczyć.

Ankieta została opracowana we współpracy z badaczami z Wydziału Socjologii UW. Jej wyniki pomogą opracować wnioski, na podstawie których zostaną stworzone rekomendacje dla OPZZ.

Ankieta jest anonimowa i poufna. Termin jej wypełnienia mija 22 grudnia br. Z uwagi na kompleksowość pytań, jej wypełnienie zajmuje ok. 30 min.


Ankieta (kliknij i wypełnij)