Barbara Popielarz oraz Piotr Ostrowski reprezentują OPZZ na trzydniowej konferencji śródokresowej EKZZ (Europejska Konfederacja Związków Zawodowych) w Lizbonie.

Konferencje śródokresową EKZZ otworzyli: Luca Visentini, Sekretarz Generalny EKZZ, Marcelo Rebelo de Sousa, prezydent Portugalii, Ana Mendes Godinho, minister pracy, solidarności i zabezpieczenia społecznego, Carlos Moeda, burmistrz Lizbony. Delegatami z ramienia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych byli Barbara Popielarz oraz Piotr Ostrowski - wiceprzewodniczący OPZZ. 

Sekretarz Generalny Luca Visentini otworzył Konferencję Śródokresową EKZZ bardzo inspirującym przemówieniem:

„Konferencja śródokresowa EKZZ jest okazją do przeglądu postępów poczynionych w odniesieniu do decyzji i strategii przyjętych w Kongresie. Ale tym razem to coś więcej. Konferencja śródokresowa odbywająca się po pandemii COVID musi być dla nas szansą na kształtowanie przyszłości świata pracy w Europie oraz na zbudowanie siły związków zawodowych i sprostanie ogromnym wyzwaniom, jakie mają przed sobą. Czas wziąć odpowiedzialność i zacząć działać – żądamy, aby wszystkie instytucje i pracodawcy byli spójni z tym, co zostało ustalone w Porto. W tym kontekście jako związki zawodowe będziemy aktywnie uczestniczyć w konsultacjach społecznych, które Komisja rozpoczęła w sprawie przeglądu zasad fiskalnych. To najbardziej kluczowa i najtrudniejsza walka polityczna przed nami w przyszłym roku. Mamy wielu przeciwników, a aby wygrać musimy sprawić, aby nasz głos był dobrze słyszalny. Podczas dzisiejszej i jutrzejszej debaty poprosimy Państwa o omówienie propozycji rozpoczęcia ambitnej kampanii związkowej dotyczącej przeglądu europejskiego ładu gospodarczego, powstrzymania oszczędności i zbudowania bardziej sprawiedliwego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu trybu gospodarczego”
Ana Mendes Godinho: Potrzebujemy się wzajemnie i tylko razem możemy przetrwać!

Jednym z punktów programu była debata poświęcona przyszłości i jedności Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Odbyło się również spotkanie z Esther Lynch, zastępczynią Sekretarza Generalnego EKZZ.

Konferencja pozwoliła na podzielenie się wnioskami, jakie płyną z doświadczenia sytuacji lockdownu z powodu pandemii. Piotr Ostrowski w swoim przemówieniu mówił, że: PKB to nie jedyny i do tego niedoskonały miernik rozwoju, interwencje publiczne w gospodarce są niezbędne, niezbędne są także silne i dobrze finansowane usługi publiczne, prekaryjny rynek pracy to wielkie niebezpieczeństwo dla zatrudnionych w ten sposób pracowników, że potrzebujemy większej solidarności i sprawiedliwego dzielenia wypracowanych dochodów i stąd potrzeba sprawiedliwych i progresywnych podatków. Według Wiceprzewodniczącego OPZZ mity neoliberalne w myśleniu o gospodarce muszą raz na zawsze zniknąć z Europy - potrzebujemy zatem gruntownej zmiany założeń europejskiego zarządzania gospodarczego.

Konferencja w Lizbonie rozpoczęła się 8 listopada br.