Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych rozpoczyna akcję zbierania podpisów pod Petycją na rzecz wprowadzenia ulgi podatkowej dla emerytów ze świadczeniami powyżej 5 tys. zł, którzy zostali pokrzywdzeni przez zapisy w Nowym Ładzie. OPZZ domaga się od rządu naprawy tej sytuacji! Nasza propozycja wprowadzenia ulgi podatkowej dla emerytów będzie stanowić zachętę do dłuższej aktywności zawodowej, a także do dbałości o odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne. Zyskają na niej zarówno ubezpieczeni, jak i system ubezpieczeń społecznych.

Pod Petycją można podpisać się w następujący sposób:


Wypełnić formularz na stronie internetowej OPZZ dostępny poniżej

lub

Podpisać się na liście, którą można pobrać u dołu strony i wysłać skan na adres duda@opzz.org.pl albo drogą pocztową na adres: OPZZ, ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, z dopiskiem: Petycja.
treść petycji do pobrania: