Urszula Michalska Przewodnicząca Branży OPZZ Usługi Publiczne dla BP OPZZ mówiła o ustawie podwyżkowej dla pracowników ochrony zdrowia, którą 7 sierpnia podpisał Prezydent RP.