Przedstawiciele OPZZ złożyli kwiaty pod Bramą Straceń na Warszawskiej Cytadeli. W uroczystości udział wzięli wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski, przewodniczący Rady OPZZ województwa mazowieckiego Marek Kupiec, przewodnicząca Rady OPZZ województwa lubuskiego Monika Bocian, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce Mirosław Grzybek, wraz z delegacjami.
[fot.BP OPZZ]

W swoim wystąpieniu, wiceprzewodniczący przypomniał niektóre sukcesy OPZZ: możliwość zrzeszania się w związki zawodowe wszystkich zatrudnionych, wprowadzenie stawki godzinowej, wzrost płacy minimalnej oraz ograniczenie „śmieciowego” zatrudnienia. Przedstawił również postulaty OPZZ, które w tym szczególnym dla ludzi pracy dniu są jeszcze bardziej istotne. OPZZ wciąż będzie dążył do sukcesywnego, stałego wzrostu wynagrodzeń, poprawy warunków pracy i zwiększenia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, zwłaszcza wobec zatrudnionych powyżej 55 roku życia, wprowadzenia prawa do emerytury ze względu na staż pracy i przywrócenia emerytur pomostowych oraz skrócenia tygodnia pracy z 40 do 38 godzin i wydłużenia czasu urlopu z 26 dni do 35 dni.

Wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz wraz z delegacją złożyła kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym zamordowanych robotników, walczących o wolność, sprawiedliwość i niepodległość w 1904 r. na Placu Grzybowskim.[fot.BP OPZZ]

Jak powiedziała wiceprzewodnicząca dzisiaj, jak co roku oddajemy hołd bojownikom i bohaterom, którzy walczyli o prawa pracownicze, o wolność, równość i sprawiedliwość społeczną. Nie ulega wątpliwości, że Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jest obecnie potrzebne tak samo, jak była potrzebna reprezentacja pracownicza 100 i więcej lat temu. Dzisiaj także codziennie musimy walczyć o prawa pracownicze, ale również o wolności i prawa obywatelskie, o godność ludzką.

Wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski wraz z delegacją wziął udział w uroczystościach zorganizowanych przed pomnikiem Ignacego Daszyńskiego w Warszawie.


[fot.Artur Jaskulski]


Wiceprzewodniczący OPZZ przypomniał najważniejsze postulaty Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz podsumował, co już udało się osiągnąć. Wiceprzewodniczący nawiązał również do rocznicy 15-lecia wejścia Polski w Unii Europejskiej. Jak podkreślił, Wspólnota Europejska zapewnia pracownikom wysokie standardy i cywilizowane prawo pracownicze, zapisane w wielu dyrektywach i konwencjach prawa międzynarodowego. Na arenie międzynarodowej konsekwentnie dążymy, by to prawo zostało wprowadzone również w Polsce.


Oprócz obchodów Święta Pracy w Warszawie, uroczystości odbyły się również w całej Polsce.


Przewodniczący Rady Wojewódzkiej OPZZ województwa opolskiego Sebastian Koćwin zorganizował wiec oraz piknik w Opolu. W uroczystościach udział wziął Prezydent miasta Arkadiusz Wiśniewski. Przewodniczący Sebastian Koćwin wraz z delegacją złożył kwiaty pod pomnikiem „Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego” na Placu Wolności.

Przewodniczący opolskiej Rady OPZZ, przypomniał, że Święto Pracy utworzono na cześć amerykańskich robotników, którzy w XIX w. walczyli o 8-godzinny dzień pracy, wyższe wynagrodzenia i lepsze traktowanie pracowników. Podkreślił, że mimo upływu 100 lat od tamtych wydarzeń, to w Polce dalej mamy problemy z zachowaniem 8-godzinnego dnia pracy, nadgodzinami, pracą na umowy cywilno-prawne, w której nierespektowany jest czas pracy. Jako OPZZ walczymy o zmniejszenie tygodniowego czasu pracy, ale także przede wszystkim - o zwiększenie wymiaru urlopu z 26 do 32 dni w ciągu roku.


[fot. RW OPZZ w Opolu]


Delegacja Rady Wojewódzkiej OPZZ województwa zachodniopomorskiego złożyła kwiaty pod pomnikiem Czynu Polaków w Szczecinie. O prawa pracownicze trzeba upominać się tak samo, jak 100 lat temu – mówili uczestnicy pierwszomajowych uroczystości. Po oficjalnych uroczystościach odbył się Piknik Europejski.

[fot.szczecintvp.pl]


Delegacja Rady OPZZ województwa lubelskiego złożyła kwiaty pod pomnikiem Konstytucji 3 maja na Placu Litewskim w Lublinie.


[fot. fb SLD Lublin]


Rada OPZZ Województwa Świętokrzyskiego wzięła udział w pochodzie pierwszomajowym z okazji Święta Pracy, który  zorganizował Sojusz Lewicy Demokratycznej  Kielcach. Pochód wyruszył spod pomnika Henryka Sienkiewicza i przemaszerował ”Sienkiewką” do Parku Miejskiego. W muszli koncertowej  głos zabrała między innym  przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Świętokrzyskiego - Elżbieta Drogosz, która przypomniała, że 1 maja to dzień międzynarodowej solidarności ludzi pracy. Walcząc o godną pracę i płacę, walczymy o godne życie, bezpieczeństwo socjalne i spokojną emeryturę. Dlatego w roku jubileuszowym 35 lecia powstania OPZZ obchodzi Święto Pracy pod hasłem: „Polska potrzebuje wyższych płac”.

W tym dniu świętowaliśmy również 15 rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. Przewodnicząca przypominała o postulatac OPZZ w sprawie wdrożenia zasady: „równa płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu” oraz Europejskiego Filaru Praw Socjalnych.

 Podziękowała także wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty za udział w strajku i wielką determinację w walce o polską szkołę i godność nauczyciela. 

[fot. RW OPZZ Świętokrzyskie]


Ulicami Gdańska przeszedł pochód z okazji Święta Pracy, natomiast od rana w Kwidzynie odbywały się uroczystości zorganizowane wspólnie przez OPZZ i SLD.

[fot. fb Jerzy Śnieg]

O godz. 10.00 na Pasażu Schillera w Łodzi Rada OPZZ Województwa Łódzkiego reprezentowana przez Przewodniczącego Rady -Marka Błaszczyka i grupę związkowców wraz z przedstawicielami SLD rozpoczęła uroczyste obchody Święta Pracy.  Po okolicznościowych przemówieniach wiceprezydenta miasta Łodzi Tomasza Treli, wicepremiera Marka Belki oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych pochód przeszedł ulicą Piotrkowską na Rynek Starego Miasta gdzie zorganizowano Piknik Europejski.[fot. RW OPZZ Łódź]


Tradycyjnie pod Pomnikiem Czynu Rewolucyjnego w Krakowie od godz. 11. rozpoczęło się spotkanie organizowane przez radę OPZZ. W tym roku przybyli przedstawiciele organizacji związkowych z Małopolski , wielu środowisk, organizacji partii : SLD, Razem, Unii Pracy, Wiosna. Byli kombatanci Wojska Polskiego, przedstawiciele "Kuźnicy", Centrum I. Daszyńskiego. Wspaniale koncertował Chór Rewolucyjny, z którym mogli podśpiewywać ci, którzy znali Międzynarodówkę. Manifestację prowadził przewodniczący rady OPZZ Województwa Małopolskiego Józef Król wraz wiceprzewodniczącą Moniką Miniur. W wystąpieniach podkreślano ideę święta pracy, w powiązaniu z rzeczywistością i zbliżającymi się protestami różnych środowisk. Była radość z 15-lecia pobytu w Unii Europejskiej i obawy co może przynieść najbliższy czas. Tradycyjnie też odbyło się biesiadowanie, które rozpoczynało stanie w kolejce po kiełbaski i piwo. Kolejka była bardzo spokojna i zorganizowana. BKW

[fot. RW OPZZ Małopolskie]

W Toruniu i Bydgoszczy Rada OPZZ województwa kujawsko-pomorskiego, wspólnie z SLD zorganizowała  uroczystości z okazji Święta Pracy.[fot. fb SLD Toruń]

Przedstawiciele OPZZ wzięli również udział w uroczystościach zorganizowanych w Katowicach.
[fot. radio.katowice.pl]


Ulicami Sosnowca przeszedł tradycyjny pochód, w którym udział wzięli przedstawiciele OPZZ.

[fot. fb SLD Sosnowiec]


Przed Pomnikiem Poległych w Obronie Ojczyzny w Częstochowie odbyły się obchody Święta Pracy. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele organizacji związkowych z terenu działania Rady Powiatowej OPZZ w Częstochowie, Sympatycy lewicy oraz  mieszkańcy miasta, którzy w ten sposób zamanifestowali swoje przywiązanie do święta. Zgromadzenie na Placu Pamięci Narodowej mieli ze sobą flagi narodowe, Unii Europejskiej, związkowe i SLD. Do zgromadzonych przemawiał Tomasz Blukacz - Przewodniczący Rady Powiatowej OPZZ w Częstochowie przypominając, że 1 maja to Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. To dzień, w którym powinniśmy głośno mówić o prawach pracowniczych i godności życia ludzkiego. Pracownicy, którzy się organizują poprzez związki zawodowe, żeby wspólnie wywalczyć wyższe prace, lepsze traktowanie czy korzystniejsze warunki pracy. Jeśli ktoś twierdzi, że czas związków zawodowych się kończy, daje wyraz arogancji w stosunku do ludzi pracy.