Jeszcze niedawno polscy piloci i pracownicy pokładowi stawiani byli za wzór. Pomimo zagrożenia dla zdrowia i życia, w ramach programu #LOTdoDomu, umożliwiali Polkom i Polakom powrót do kraju ze wszystkich regionów kuli ziemskiej.

Teraz wydają się być niepotrzebni. Zarząd PLL LOT S.A. zaproponował pilotom podpisanie porozumienia, na mocy którego przez najbliższe trzy lata ich wynagrodzenia będą obniżone aż o 66%! Ponadto Zarząd Spółki wymusza samozatrudnienie, w miejsce umów o pracę. To są warunki nie do przyjęcia! Trzeba je ocenić krytycznie także w kontekście funkcjonujących przepisów „tarczy antykryzysowej”, która ma służyć ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników.

Na takie działania i wynikające z nich zagrożenia dla bezpieczeństwa Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zwracało uwagę już od dawna. Kategorycznie je piętnujemy!

Związek Zawodowy Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT S.A oraz pracownicy, poczuwają się do odpowiedzialności za losy firmy i dokładają wszelkich starań, aby uratować Spółkę. Nie może jednak być tak, że jedyne działania Zarządu PLL LOT to obniżanie wynagrodzeń. Piloci w LOT są grupą zawodową, na barki której próbuje się przenieść ciężar odpowiedzialności za ratowanie Spółki. Nie godzimy się na tak drastyczne obniżanie wynagrodzeń pilotów. Być może dobrym wzorem i kierunkiem działania byłoby solidaryzowanie się członków Zarządu LOT z pracownikami, między innymi poprzez obniżenie własnych pensji lub całkowitą rezygnację z jej pobierania.

Pomysły Zarządu PLL LOT to kolejny dowód, że tarcza antykryzysowa nie działa, a koszty ratowania miejsc pracy w całości mają być ponoszone przez pracownice i pracowników. Zarząd PLL LOT nie przedstawił związkom zawodowym żadnego planu restrukturyzacji, czy kompleksowych działań oszczędnościowych pozwalających na wychodzenie z kryzysu!

Prezydent, premier i jego ministrowie nieustannie informują społeczeństwo o setkach miliardów złotych wsparcia dla utrzymania zatrudnienia i ciągłości pracy firm. A tymczasem, jak widać na przykładzie PLL LOT, ich zapewnienia nie mają żadnego potwierdzenia w praktyce. Otrzymujemy coraz bardziej alarmujące sygnały z naszych organizacji członkowskich o planowanych zwolnieniach lub obniżkach wynagrodzeń. Widać coraz wyraźniej: pandemia koronawirusa staje się pretekstem do redukcji płac, standardów pracy i zwolnień.

Dzisiaj priorytetem musi być ratowanie firm, miejsc pracy i dochodów pracowników. Na ten cel powinien być skierowany cały wysiłek budżetowy państwa. Oczekujemy także przeanalizowania planowanych wydatków publicznych, w tym inwestycyjnych, pod kontem ich celowości. Naszym zdaniem kontunuowanie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, w warunkach przewidywanego, kilkuletniego kryzysu w branży lotniczej, jest niecelowe.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oczekuje od Zarządu PLL LOT, ale również od państwa – właściciela Spółki, podjęcia działań celem utrzymania zatrudnienia i godnego poziomu wynagrodzeń wysokiej klasy specjalistów jakimi są piloci.Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Warszawa, 20 kwietnia 2020 roku