Przewodniczący OPZZ Jan Guz, 
w imieniu całego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych 
życzy wszystkim pracownikom wszelkiego dobra, pomyślności i powodzenia. 
Niech zniknie przemęczenie, niech znikną troski, a wspólne działanie doda nam siły i skuteczności.