OPZZ zorganizowało webinarium pt. „Wielka gra. Czy jesteśmy gotowi na zieloną rewolucję?”. Do dyskusji zaproszono autorów publikacji o tym samym tytule. Paneliści oraz zaproszeni goście przedstawili opinie na temat transformacji polskiego górnictwa i energetyki. 

Biuro Prasowe OPZZ


Panelistami byli:

Andrzej Radzikowski - przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, przewodniczący Rady Dialogu Społecznego

Tomasz Podgajniak - ekspert w dziedzinie ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, polityk, były minister środowiska

Janusz Olszowski – prezes Górniczej Izby Przemysłowo Handlowej

Jarosław Niemiec - elektromonter w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla LW Bogdanka, przewodniczący Zarządu Zakładowego Związku Zawodowego „Przeróbka”

Marek Czarkowski – dziennikarz gospodarczy Tygodnika Przegląd.


Oprócz wymiany poglądów na temat tego, czy jesteśmy gotowi na zieloną rewolucję, uczestnicy webinarium dyskutowali o Nowym Zielonym Ładzie, jego założeniach i praktyce oraz konsekwencjach dla polskiego sektora energetycznego; o tym, co z miejscami pracy, dla zwalnianych górników, przyszłością polskiego ruchu pracowniczego i związków zawodowych, a także o konsekwencjach transformacji.


Dyskusja pozwoliła szerzej spojrzeć na transformację przemysłu wydobywczego i energetycznego zachodzącą na naszych oczach.