OPZZ wystosowało do Premiera RP Mateusza Morawieckiego pismo w sprawie przesyłania do opiniowania przez partnerów społecznych aktów prawnych w języku angielskim.